Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Turinio auditas

36%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
68 2024-05-23 Tvarkaraščiai Neutrali Nerija
81 2024-05-23 Mokinių pavėžėjimas Neutrali Nerija
124 2024-05-23 2023–2024 m. m. pamokų tvarkaraštis 1–4 klasėms Neutrali Nerija
205 2024-05-23 Neformalusis švietimas Neutrali Nerija
207 2024-05-23 Mokinių maitinimas Neutrali Nerija
208 2024-05-23 Nuotolinis mokymas Neutrali Nerija
209 2024-05-23 UTA įgyvendinimas Neutrali Nerija
211 2024-05-23 Švietimo stebėsena Neutrali Nerija
214 2024-05-23 Projektas „Karjeros specialisto tinklo vystymas“ Neutrali Nerija
217 2024-05-23 Projektas „Karjeros specialisto tinklo vystymas“ Neutrali Nerija
218 2024-05-23 Mokyklos veiklos ataskaita Neutrali Nerija
219 2024-05-23 Mokyklos veiklos ataskaita Neutrali Nerija
221 2024-05-23 Įtraukusis ugdymas Neutrali Nerija
225 2024-05-23 Informacija apie laisvas darbo vietas Neutrali Nerija
226 2024-05-23 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ Neutrali Nerija
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
12 2024-05-23 Pasiekimai Neutrali Nerija
21 2024-05-23 Psichologas Neutrali Nerija
22 2024-05-23 Socialinis pedagogas Neutrali Nerija
23 2024-05-23 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Neutrali Nerija
30 2024-05-23 Patalpų nuoma Neutrali Nerija
43 2024-05-23 Aktualu mokiniams Neutrali Nerija
44 2024-05-23 Aktualu mokytojams Neutrali Nerija
45 2024-05-23 Aktualu tėvams Neutrali Nerija
54 2024-05-23 Paskatinimai ir apdovanojimai Neutrali Nerija
57 2024-05-23 Karjeros specialistas Neutrali Nerija
63 2024-05-23 Vizija, misija, vertybės Neutrali Nerija
64 2024-05-23 Mokyklos himnas Neutrali Nerija
74 2024-05-23 Nuorodos Neutrali Nerija
77 2024-05-23 Versija neįgaliesiems Neutrali Nerija
80 2024-05-23 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali Nerija
82 2024-05-23 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Nerija
83 2024-05-23 Laisvos darbo vietos Neutrali Nerija
114 2024-05-23 Civilinė sauga Neutrali Nerija
115 2024-05-23 Mokyklos simboliai Neutrali Nerija
116 2024-05-23 Tradiciniai renginiai Neutrali Nerija
123 2024-05-23 Bendradarbiavimas Neutrali Nerija
125 2024-05-23 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali Nerija
133 2024-05-23 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Nerija
145 2024-05-23 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Neutrali Nerija
159 2024-05-23 Logopedas Neutrali Nerija
160 2024-05-23 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Daugiau mažiau visiems tinkantis pavyzdys. Reikia tik ištrinti kas netinka ir pridėti ko čia nėra.

Nerija
166 2024-05-23 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Nerija
167 2024-05-23 Specialusis pedagogas Neutrali Nerija
168 2024-05-23 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Nerija
171 2024-05-23 Priėmimas į mokyklą Neutrali Nerija
179 2024-05-23 Mokyklos dokumentai Neutrali Nerija
190 2024-05-23 Informacija tėvams Neutrali Nerija
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-05-23 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Nerija
4 2024-05-23 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Ar tai naujausias sąrašas?
Prašome pateikti kokioms klasėms mokytojai vadovauja.

Nerija
9 2024-05-23 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tai visos komisijos ir darbo grupės?

Nerija
11 2024-05-23 Mokyklos taryba Bendrieji reikalavimai

Kas yra pirmininkas ir sekretorius?

Nerija
28 2024-05-23 Mokinių maitinimas ir pavežėjimas Bendrieji reikalavimai

Prašome nurodyti atsakingą asmenį, pateikti paslaugos aprašymą.

Nerija
32 2024-05-23 1,2% parama Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 1,2 proc. surinktų ir išleistų lėšų informaciją už paskutinius metus.

Nerija
52 2024-05-23 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Ar turite naujesnių?

Nerija
55 2024-05-23 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujesnę informaciją.

Nerija
56 2024-05-23 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingo asmens tel. numerį bei el. pašto adresą.
Ar į šį žmogų ir turėtų kreiptis norintys pranešti apie korupcinę veiką?
Jeigu ne, tuomet pateikite papildomus tel. numerį bei el. paštą skirtus tam tikslui.

Nerija
107 2024-05-23 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Ar turite naujesnių?

Nerija
118 2024-05-23 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Nerija
155 2024-05-23 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Nerija
161 2024-05-23 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Reikia nurodyti Asmens duomenų apsaugos pareigūnės kontaktus.
Apačioje nurodyti kontaktai, kuriais reikia paranešti apie pažeidimus, tačiau ten žmogus jau kitas.
Ar infomacija tiksli?

Nerija
162 2024-05-23 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Nerija
163 2024-05-23 Savivalda Bendrieji reikalavimai

Ar tai visos savivaldos?

Nerija
164 2024-05-23 About us Rekomendacija

Čia reikėtų trumpos informacijos apie mokyklą anglų kalba.

Nerija
174 2024-05-23 Apie mus Neutrali

Prašome pateikti bibliotekininkės kontaktus (tel. nr., el. paštą), pareigybės aprašą, tikslias darbo valandas.

Nerija
192 2024-05-23 Apie mus Neutrali

Prašome pateikti reikiamą informaciją.

Nerija
193 2024-05-23 Dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti reikiamus dokumentus.

Nerija
194 2024-05-23 Informacija tėvams Neutrali

Čia reikėtų kažkokios informacijos tėvams.

Nerija
199 2024-05-23 Klasių seniūnai Bendrieji reikalavimai

Ar informacija lentelėje teisinga?
Pateikite seniūnų funkcijas.

Nerija
200 2024-05-23 Seniūnų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją:
Trybos narių vardus, pavardes.
Kurią klasę atstovauja.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Nerija
203 2024-05-23 Vadovo veiklos ataskaitos Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti vadovo metines veiklos ataskaitas.

Nerija
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-05-23 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Nerija
6 2024-05-23 Struktūra ir kontaktai Neutrali Nerija
7 2024-05-23 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Nerija
19 2024-05-23 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Nerija
27 2024-05-23 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Nerija
34 2024-05-23 Veiklos sritys Neutrali Nerija
35 2024-05-23 Ugdymo planai Neutrali Nerija
41 2024-05-23 Projektinė veikla Neutrali Nerija
46 2024-05-23 Administracinė informacija Neutrali Nerija
47 2024-05-23 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Ar tai visi mokyklos dokumentai (nuostatai, tvarkų aprašai ir pan.) skirti šiai kategorijai?

Nerija
53 2024-05-23 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Turbūt jau yra naujesnės informacijos.
Kas ketvirtį privaloma atnaujinti šią skiltį.

Nerija
62 2024-05-23 Pagrindinė mokykla Neutrali Nerija
78 2024-05-23 Svetainės medis Neutrali Nerija
79 2024-05-23 Apie mokyklą Neutrali Nerija
86 2024-05-23 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Nerija
126 2024-05-23 2023–2024 m. m. pamokų tvarkaraštis 5–10 klasėms Neutrali Nerija
129 2024-05-23 Kontaktai Bendrieji reikalavimai Nerija
130 2024-05-23 Slapukų politika Neutrali Nerija
156 2024-05-23 Turinio auditas Neutrali Nerija
165 2024-05-23 Biblioteka Neutrali Nerija
172 2024-05-23 Skyriai Neutrali Nerija
173 2024-05-23 Strateginis planas Bendrieji reikalavimai Nerija
175 2024-05-23 Naudojimosi biblioteka taisyklės Neutrali Nerija
177 2024-05-23 Bibliotekos veiklos programa 2024 m. Neutrali Nerija
178 2024-05-23 Naujos knygos Neutrali Nerija
180 2024-05-23 Rekvizitai Neutrali Nerija
181 2024-05-23 Sprendžiame matematiką virtualioje erdvėje (7–8 klasių kursas) Neutrali Nerija
182 2024-05-23 ESFA projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ veikla „ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“ Neutrali Nerija
183 2024-05-23 Erasmus + projektas „Kūrybiškas ir inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys“ Neutrali Nerija
184 2024-05-23 Respublikinis ESFA finansuojamas projektas „Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo metodų kūrimas“ Neutrali Nerija
185 2024-05-23 Projektas "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" Neutrali Nerija
187 2024-05-23 Specialiojo ugdymo skyrius–daugiafunkcis centras Neutrali Nerija
188 2024-05-23 Apie mus Neutrali Nerija
189 2024-05-23 Dokumentai Neutrali Nerija
191 2024-05-23 Kurklių Stepono Kairio skyrius Neutrali Nerija
195 2024-05-23 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Nerija
196 2024-05-23 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai Nerija
198 2024-05-23 Neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraštis Bendrieji reikalavimai Nerija
201 2024-05-23 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Nerija
202 2024-05-23 Veiklos planas Bendrieji reikalavimai Nerija
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-05-23 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Nerija
2 2024-05-23 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Nerija
4 2024-05-23 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Ar tai naujausias sąrašas?
Prašome pateikti kokioms klasėms mokytojai vadovauja.

Nerija
6 2024-05-23 Struktūra ir kontaktai Neutrali Nerija
7 2024-05-23 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Nerija
9 2024-05-23 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tai visos komisijos ir darbo grupės?

Nerija
11 2024-05-23 Mokyklos taryba Bendrieji reikalavimai

Kas yra pirmininkas ir sekretorius?

Nerija
12 2024-05-23 Pasiekimai Neutrali Nerija
19 2024-05-23 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Nerija
21 2024-05-23 Psichologas Neutrali Nerija
22 2024-05-23 Socialinis pedagogas Neutrali Nerija
23 2024-05-23 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Neutrali Nerija
27 2024-05-23 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Nerija
28 2024-05-23 Mokinių maitinimas ir pavežėjimas Bendrieji reikalavimai

Prašome nurodyti atsakingą asmenį, pateikti paslaugos aprašymą.

Nerija
30 2024-05-23 Patalpų nuoma Neutrali Nerija
32 2024-05-23 1,2% parama Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 1,2 proc. surinktų ir išleistų lėšų informaciją už paskutinius metus.

Nerija
34 2024-05-23 Veiklos sritys Neutrali Nerija
35 2024-05-23 Ugdymo planai Neutrali Nerija
41 2024-05-23 Projektinė veikla Neutrali Nerija
43 2024-05-23 Aktualu mokiniams Neutrali Nerija
44 2024-05-23 Aktualu mokytojams Neutrali Nerija
45 2024-05-23 Aktualu tėvams Neutrali Nerija
46 2024-05-23 Administracinė informacija Neutrali Nerija
47 2024-05-23 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Ar tai visi mokyklos dokumentai (nuostatai, tvarkų aprašai ir pan.) skirti šiai kategorijai?

Nerija
52 2024-05-23 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Ar turite naujesnių?

Nerija
53 2024-05-23 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Turbūt jau yra naujesnės informacijos.
Kas ketvirtį privaloma atnaujinti šią skiltį.

Nerija
54 2024-05-23 Paskatinimai ir apdovanojimai Neutrali Nerija
55 2024-05-23 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujesnę informaciją.

Nerija
56 2024-05-23 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingo asmens tel. numerį bei el. pašto adresą.
Ar į šį žmogų ir turėtų kreiptis norintys pranešti apie korupcinę veiką?
Jeigu ne, tuomet pateikite papildomus tel. numerį bei el. paštą skirtus tam tikslui.

Nerija
57 2024-05-23 Karjeros specialistas Neutrali Nerija
62 2024-05-23 Pagrindinė mokykla Neutrali Nerija
63 2024-05-23 Vizija, misija, vertybės Neutrali Nerija
64 2024-05-23 Mokyklos himnas Neutrali Nerija
68 2024-05-23 Tvarkaraščiai Neutrali Nerija
74 2024-05-23 Nuorodos Neutrali Nerija
77 2024-05-23 Versija neįgaliesiems Neutrali Nerija
78 2024-05-23 Svetainės medis Neutrali Nerija
79 2024-05-23 Apie mokyklą Neutrali Nerija
80 2024-05-23 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali Nerija
81 2024-05-23 Mokinių pavėžėjimas Neutrali Nerija
82 2024-05-23 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Nerija
83 2024-05-23 Laisvos darbo vietos Neutrali Nerija
86 2024-05-23 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Nerija
107 2024-05-23 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Ar turite naujesnių?

Nerija
114 2024-05-23 Civilinė sauga Neutrali Nerija
115 2024-05-23 Mokyklos simboliai Neutrali Nerija
116 2024-05-23 Tradiciniai renginiai Neutrali Nerija
118 2024-05-23 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Nerija
123 2024-05-23 Bendradarbiavimas Neutrali Nerija
124 2024-05-23 2023–2024 m. m. pamokų tvarkaraštis 1–4 klasėms Neutrali Nerija
125 2024-05-23 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali Nerija
126 2024-05-23 2023–2024 m. m. pamokų tvarkaraštis 5–10 klasėms Neutrali Nerija
129 2024-05-23 Kontaktai Bendrieji reikalavimai Nerija
130 2024-05-23 Slapukų politika Neutrali Nerija
133 2024-05-23 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Nerija
145 2024-05-23 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Neutrali Nerija
155 2024-05-23 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Nerija
156 2024-05-23 Turinio auditas Neutrali Nerija
159 2024-05-23 Logopedas Neutrali Nerija
160 2024-05-23 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Daugiau mažiau visiems tinkantis pavyzdys. Reikia tik ištrinti kas netinka ir pridėti ko čia nėra.

Nerija
161 2024-05-23 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Reikia nurodyti Asmens duomenų apsaugos pareigūnės kontaktus.
Apačioje nurodyti kontaktai, kuriais reikia paranešti apie pažeidimus, tačiau ten žmogus jau kitas.
Ar infomacija tiksli?

Nerija
162 2024-05-23 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Nerija
163 2024-05-23 Savivalda Bendrieji reikalavimai

Ar tai visos savivaldos?

Nerija
164 2024-05-23 About us Rekomendacija

Čia reikėtų trumpos informacijos apie mokyklą anglų kalba.

Nerija
165 2024-05-23 Biblioteka Neutrali Nerija
166 2024-05-23 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Nerija
167 2024-05-23 Specialusis pedagogas Neutrali Nerija
168 2024-05-23 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Nerija
171 2024-05-23 Priėmimas į mokyklą Neutrali Nerija
172 2024-05-23 Skyriai Neutrali Nerija
173 2024-05-23 Strateginis planas Bendrieji reikalavimai Nerija
174 2024-05-23 Apie mus Neutrali

Prašome pateikti bibliotekininkės kontaktus (tel. nr., el. paštą), pareigybės aprašą, tikslias darbo valandas.

Nerija
175 2024-05-23 Naudojimosi biblioteka taisyklės Neutrali Nerija
177 2024-05-23 Bibliotekos veiklos programa 2024 m. Neutrali Nerija
178 2024-05-23 Naujos knygos Neutrali Nerija
179 2024-05-23 Mokyklos dokumentai Neutrali Nerija
180 2024-05-23 Rekvizitai Neutrali Nerija
181 2024-05-23 Sprendžiame matematiką virtualioje erdvėje (7–8 klasių kursas) Neutrali Nerija
182 2024-05-23 ESFA projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ veikla „ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“ Neutrali Nerija
183 2024-05-23 Erasmus + projektas „Kūrybiškas ir inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys“ Neutrali Nerija
184 2024-05-23 Respublikinis ESFA finansuojamas projektas „Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo metodų kūrimas“ Neutrali Nerija
185 2024-05-23 Projektas "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" Neutrali Nerija
187 2024-05-23 Specialiojo ugdymo skyrius–daugiafunkcis centras Neutrali Nerija
188 2024-05-23 Apie mus Neutrali Nerija
189 2024-05-23 Dokumentai Neutrali Nerija
190 2024-05-23 Informacija tėvams Neutrali Nerija
191 2024-05-23 Kurklių Stepono Kairio skyrius Neutrali Nerija
192 2024-05-23 Apie mus Neutrali

Prašome pateikti reikiamą informaciją.

Nerija
193 2024-05-23 Dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti reikiamus dokumentus.

Nerija
194 2024-05-23 Informacija tėvams Neutrali

Čia reikėtų kažkokios informacijos tėvams.

Nerija
195 2024-05-23 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Nerija
196 2024-05-23 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai Nerija
198 2024-05-23 Neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraštis Bendrieji reikalavimai Nerija
199 2024-05-23 Klasių seniūnai Bendrieji reikalavimai

Ar informacija lentelėje teisinga?
Pateikite seniūnų funkcijas.

Nerija
200 2024-05-23 Seniūnų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją:
Trybos narių vardus, pavardes.
Kurią klasę atstovauja.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Nerija
201 2024-05-23 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Nerija
202 2024-05-23 Veiklos planas Bendrieji reikalavimai Nerija
203 2024-05-23 Vadovo veiklos ataskaitos Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti vadovo metines veiklos ataskaitas.

Nerija
205 2024-05-23 Neformalusis švietimas Neutrali Nerija
207 2024-05-23 Mokinių maitinimas Neutrali Nerija
208 2024-05-23 Nuotolinis mokymas Neutrali Nerija
209 2024-05-23 UTA įgyvendinimas Neutrali Nerija
211 2024-05-23 Švietimo stebėsena Neutrali Nerija
214 2024-05-23 Projektas „Karjeros specialisto tinklo vystymas“ Neutrali Nerija
217 2024-05-23 Projektas „Karjeros specialisto tinklo vystymas“ Neutrali Nerija
218 2024-05-23 Mokyklos veiklos ataskaita Neutrali Nerija
219 2024-05-23 Mokyklos veiklos ataskaita Neutrali Nerija
221 2024-05-23 Įtraukusis ugdymas Neutrali Nerija
225 2024-05-23 Informacija apie laisvas darbo vietas Neutrali Nerija
226 2024-05-23 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ Neutrali Nerija