Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Turinio auditas

37%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
68 2023-12-06 Tvarkaraščiai Neutrali Nerija
81 2023-12-06 Mokinių pavėžėjimas Neutrali Nerija
124 2023-12-06 2023–2024 m. m. pamokų tvarkaraštis 1–4 klasėms Neutrali Nerija
205 2023-12-06 Neformalusis švietimas Neutrali Nerija
207 2023-12-06 Mokinių maitinimas Neutrali Nerija
208 2023-12-06 Nuotolinis mokymas Neutrali Nerija
209 2023-12-06 UTA įgyvendinimas Neutrali Nerija
211 2023-12-06 Švietimo stebėsena Neutrali Nerija
214 2023-12-06 Projektas „Karjeros specialisto tinklo vystymas“ Neutrali Nerija
217 2023-12-06 Projektas „Karjeros specialisto tinklo vystymas“ Neutrali Nerija
218 2023-12-06 Mokyklos veiklos ataskaita Neutrali Nerija
219 2023-12-06 Mokyklos veiklos ataskaita Neutrali
221 2023-12-06 Įtraukusis ugdymas Neutrali karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
12 2023-12-06 Pasiekimai Neutrali Nerija
21 2023-12-06 Psichologas Neutrali Nerija
22 2023-12-06 Socialinis pedagogas Neutrali Nerija
23 2023-12-06 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Neutrali Nerija
30 2023-12-06 Patalpų nuoma Neutrali Nerija
43 2023-12-06 Aktualu mokiniams Neutrali Nerija
44 2023-12-06 Aktualu mokytojams Neutrali Nerija
45 2023-12-06 Aktualu tėvams Neutrali Nerija
54 2023-12-06 Paskatinimai ir apdovanojimai Neutrali Nerija
57 2023-12-06 Karjeros specialistas Neutrali Nerija
63 2023-12-06 Vizija, misija, vertybės Neutrali Nerija
64 2023-12-06 Mokyklos himnas Neutrali Nerija
74 2023-12-06 Nuorodos Neutrali Nerija
77 2023-12-06 Versija neįgaliesiems Neutrali Nerija
80 2023-12-06 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali Nerija
82 2023-12-06 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Nerija
83 2023-12-06 Laisvos darbo vietos Neutrali Nerija
114 2023-12-06 Civilinė sauga Neutrali Nerija
115 2023-12-06 Mokyklos simboliai Neutrali Nerija
116 2023-12-06 Tradiciniai renginiai Neutrali Nerija
123 2023-12-06 Bendradarbiavimas Neutrali Nerija
125 2023-12-06 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali Nerija
133 2023-12-06 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Nerija
145 2023-12-06 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Neutrali Nerija
159 2023-12-06 Logopedas Neutrali Nerija
160 2023-12-06 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Daugiau mažiau visiems tinkantis pavyzdys. Reikia tik ištrinti kas netinka ir pridėti ko čia nėra.

Nerija
166 2023-12-06 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Nerija
167 2023-12-06 Specialusis pedagogas Neutrali Nerija
168 2023-12-06 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Nerija
171 2023-12-06 Priėmimas į mokyklą Neutrali Nerija
179 2023-12-06 Mokyklos dokumentai Neutrali Nerija
190 2023-12-06 Informacija tėvams Neutrali Nerija
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2023-12-06 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Nerija
4 2023-12-06 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Ar tai naujausias sąrašas?
Prašome pateikti kokioms klasėms mokytojai vadovauja.

Nerija
9 2023-12-06 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tai visos komisijos ir darbo grupės?

Nerija
11 2023-12-06 Mokyklos taryba Bendrieji reikalavimai

Kas yra pirmininkas ir sekretorius?

Nerija
28 2023-12-06 Mokinių maitinimas ir pavežėjimas Bendrieji reikalavimai

Prašome nurodyti atsakingą asmenį, pateikti paslaugos aprašymą.

Nerija
32 2023-12-06 1,2% parama Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 1,2 proc. surinktų ir išleistų lėšų informaciją už paskutinius metus.

Nerija
52 2023-12-06 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Ar turite naujesnių?

Nerija
55 2023-12-06 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujesnę informaciją.

Nerija
56 2023-12-06 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingo asmens tel. numerį bei el. pašto adresą.
Ar į šį žmogų ir turėtų kreiptis norintys pranešti apie korupcinę veiką?
Jeigu ne, tuomet pateikite papildomus tel. numerį bei el. paštą skirtus tam tikslui.

Nerija
107 2023-12-06 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Ar turite naujesnių?

Nerija
118 2023-12-06 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Nerija
155 2023-12-06 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Nerija
161 2023-12-06 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Reikia nurodyti Asmens duomenų apsaugos pareigūnės kontaktus.
Apačioje nurodyti kontaktai, kuriais reikia paranešti apie pažeidimus, tačiau ten žmogus jau kitas.
Ar infomacija tiksli?

Nerija
162 2023-12-06 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Nerija
163 2023-12-06 Savivalda Bendrieji reikalavimai

Ar tai visos savivaldos?

Nerija
164 2023-12-06 About us Rekomendacija

Čia reikėtų trumpos informacijos apie mokyklą anglų kalba.

Nerija
174 2023-12-06 Apie mus Neutrali

Prašome pateikti bibliotekininkės kontaktus (tel. nr., el. paštą), pareigybės aprašą, tikslias darbo valandas.

Nerija
192 2023-12-06 Apie mus Neutrali

Prašome pateikti reikiamą informaciją.

Nerija
193 2023-12-06 Dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti reikiamus dokumentus.

Nerija
194 2023-12-06 Informacija tėvams Neutrali

Čia reikėtų kažkokios informacijos tėvams.

Nerija
199 2023-12-06 Klasių seniūnai Bendrieji reikalavimai

Ar informacija lentelėje teisinga?
Pateikite seniūnų funkcijas.

Nerija
200 2023-12-06 Seniūnų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją:
Trybos narių vardus, pavardes.
Kurią klasę atstovauja.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Nerija
203 2023-12-06 Vadovo veiklos ataskaitos Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti vadovo metines veiklos ataskaitas.

Nerija
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-12-06 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Nerija
6 2023-12-06 Struktūra ir kontaktai Neutrali Nerija
7 2023-12-06 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Nerija
19 2023-12-06 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Nerija
27 2023-12-06 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Nerija
34 2023-12-06 Veiklos sritys Neutrali Nerija
35 2023-12-06 Ugdymo planai Neutrali Nerija
41 2023-12-06 Projektinė veikla Neutrali Nerija
46 2023-12-06 Administracinė informacija Neutrali Nerija
47 2023-12-06 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Ar tai visi mokyklos dokumentai (nuostatai, tvarkų aprašai ir pan.) skirti šiai kategorijai?

Nerija
53 2023-12-06 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Turbūt jau yra naujesnės informacijos.
Kas ketvirtį privaloma atnaujinti šią skiltį.

Nerija
62 2023-12-06 Pagrindinė mokykla Neutrali Nerija
78 2023-12-06 Svetainės medis Neutrali Nerija
79 2023-12-06 Apie mokyklą Neutrali Nerija
86 2023-12-06 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Nerija
126 2023-12-06 2023–2024 m. m. pamokų tvarkaraštis 5–10 klasėms Neutrali Nerija
129 2023-12-06 Kontaktai Bendrieji reikalavimai Nerija
130 2023-12-06 Slapukų politika Neutrali Nerija
156 2023-12-06 Turinio auditas Neutrali Nerija
165 2023-12-06 Biblioteka Neutrali Nerija
172 2023-12-06 Skyriai Neutrali Nerija
173 2023-12-06 Strateginis planas Bendrieji reikalavimai Nerija
175 2023-12-06 Naudojimosi biblioteka taisyklės Neutrali Nerija
177 2023-12-06 Bibliotekos veiklos programa 2023 m. Neutrali Nerija
178 2023-12-06 Naujos knygos Neutrali Nerija
180 2023-12-06 Rekvizitai Neutrali Nerija
181 2023-12-06 Sprendžiame matematiką virtualioje erdvėje (7–8 klasių kursas) Neutrali Nerija
182 2023-12-06 ESFA projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ veikla „ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“ Neutrali Nerija
183 2023-12-06 Erasmus + projektas „Kūrybiškas ir inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys“ Neutrali Nerija
184 2023-12-06 Respublikinis ESFA finansuojamas projektas „Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo metodų kūrimas“ Neutrali Nerija
185 2023-12-06 Projektas "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" Neutrali Nerija
187 2023-12-06 Specialiojo ugdymo skyrius–daugiafunkcis centras Neutrali Nerija
188 2023-12-06 Apie mus Neutrali Nerija
189 2023-12-06 Dokumentai Neutrali Nerija
191 2023-12-06 Kurklių Stepono Kairio skyrius Neutrali Nerija
195 2023-12-06 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Nerija
196 2023-12-06 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai Nerija
198 2023-12-06 Neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraštis Bendrieji reikalavimai Nerija
201 2023-12-06 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Nerija
202 2023-12-06 Veiklos planas Bendrieji reikalavimai Nerija
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-12-06 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Nerija
2 2023-12-06 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Nerija
4 2023-12-06 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Ar tai naujausias sąrašas?
Prašome pateikti kokioms klasėms mokytojai vadovauja.

Nerija
6 2023-12-06 Struktūra ir kontaktai Neutrali Nerija
7 2023-12-06 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Nerija
9 2023-12-06 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tai visos komisijos ir darbo grupės?

Nerija
11 2023-12-06 Mokyklos taryba Bendrieji reikalavimai

Kas yra pirmininkas ir sekretorius?

Nerija
12 2023-12-06 Pasiekimai Neutrali Nerija
19 2023-12-06 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Nerija
21 2023-12-06 Psichologas Neutrali Nerija
22 2023-12-06 Socialinis pedagogas Neutrali Nerija
23 2023-12-06 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Neutrali Nerija
27 2023-12-06 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Nerija
28 2023-12-06 Mokinių maitinimas ir pavežėjimas Bendrieji reikalavimai

Prašome nurodyti atsakingą asmenį, pateikti paslaugos aprašymą.

Nerija
30 2023-12-06 Patalpų nuoma Neutrali Nerija
32 2023-12-06 1,2% parama Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 1,2 proc. surinktų ir išleistų lėšų informaciją už paskutinius metus.

Nerija
34 2023-12-06 Veiklos sritys Neutrali Nerija
35 2023-12-06 Ugdymo planai Neutrali Nerija
41 2023-12-06 Projektinė veikla Neutrali Nerija
43 2023-12-06 Aktualu mokiniams Neutrali Nerija
44 2023-12-06 Aktualu mokytojams Neutrali Nerija
45 2023-12-06 Aktualu tėvams Neutrali Nerija
46 2023-12-06 Administracinė informacija Neutrali Nerija
47 2023-12-06 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Ar tai visi mokyklos dokumentai (nuostatai, tvarkų aprašai ir pan.) skirti šiai kategorijai?

Nerija
52 2023-12-06 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Ar turite naujesnių?

Nerija
53 2023-12-06 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Turbūt jau yra naujesnės informacijos.
Kas ketvirtį privaloma atnaujinti šią skiltį.

Nerija
54 2023-12-06 Paskatinimai ir apdovanojimai Neutrali Nerija
55 2023-12-06 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujesnę informaciją.

Nerija
56 2023-12-06 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingo asmens tel. numerį bei el. pašto adresą.
Ar į šį žmogų ir turėtų kreiptis norintys pranešti apie korupcinę veiką?
Jeigu ne, tuomet pateikite papildomus tel. numerį bei el. paštą skirtus tam tikslui.

Nerija
57 2023-12-06 Karjeros specialistas Neutrali Nerija
62 2023-12-06 Pagrindinė mokykla Neutrali Nerija
63 2023-12-06 Vizija, misija, vertybės Neutrali Nerija
64 2023-12-06 Mokyklos himnas Neutrali Nerija
68 2023-12-06 Tvarkaraščiai Neutrali Nerija
74 2023-12-06 Nuorodos Neutrali Nerija
77 2023-12-06 Versija neįgaliesiems Neutrali Nerija
78 2023-12-06 Svetainės medis Neutrali Nerija
79 2023-12-06 Apie mokyklą Neutrali Nerija
80 2023-12-06 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali Nerija
81 2023-12-06 Mokinių pavėžėjimas Neutrali Nerija
82 2023-12-06 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Nerija
83 2023-12-06 Laisvos darbo vietos Neutrali Nerija
86 2023-12-06 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Nerija
107 2023-12-06 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Ar turite naujesnių?

Nerija
114 2023-12-06 Civilinė sauga Neutrali Nerija
115 2023-12-06 Mokyklos simboliai Neutrali Nerija
116 2023-12-06 Tradiciniai renginiai Neutrali Nerija
118 2023-12-06 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Nerija
123 2023-12-06 Bendradarbiavimas Neutrali Nerija
124 2023-12-06 2023–2024 m. m. pamokų tvarkaraštis 1–4 klasėms Neutrali Nerija
125 2023-12-06 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali Nerija
126 2023-12-06 2023–2024 m. m. pamokų tvarkaraštis 5–10 klasėms Neutrali Nerija
129 2023-12-06 Kontaktai Bendrieji reikalavimai Nerija
130 2023-12-06 Slapukų politika Neutrali Nerija
133 2023-12-06 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Nerija
145 2023-12-06 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Neutrali Nerija
155 2023-12-06 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Nerija
156 2023-12-06 Turinio auditas Neutrali Nerija
159 2023-12-06 Logopedas Neutrali Nerija
160 2023-12-06 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Daugiau mažiau visiems tinkantis pavyzdys. Reikia tik ištrinti kas netinka ir pridėti ko čia nėra.

Nerija
161 2023-12-06 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Reikia nurodyti Asmens duomenų apsaugos pareigūnės kontaktus.
Apačioje nurodyti kontaktai, kuriais reikia paranešti apie pažeidimus, tačiau ten žmogus jau kitas.
Ar infomacija tiksli?

Nerija
162 2023-12-06 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Nerija
163 2023-12-06 Savivalda Bendrieji reikalavimai

Ar tai visos savivaldos?

Nerija
164 2023-12-06 About us Rekomendacija

Čia reikėtų trumpos informacijos apie mokyklą anglų kalba.

Nerija
165 2023-12-06 Biblioteka Neutrali Nerija
166 2023-12-06 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Nerija
167 2023-12-06 Specialusis pedagogas Neutrali Nerija
168 2023-12-06 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Nerija
171 2023-12-06 Priėmimas į mokyklą Neutrali Nerija
172 2023-12-06 Skyriai Neutrali Nerija
173 2023-12-06 Strateginis planas Bendrieji reikalavimai Nerija
174 2023-12-06 Apie mus Neutrali

Prašome pateikti bibliotekininkės kontaktus (tel. nr., el. paštą), pareigybės aprašą, tikslias darbo valandas.

Nerija
175 2023-12-06 Naudojimosi biblioteka taisyklės Neutrali Nerija
177 2023-12-06 Bibliotekos veiklos programa 2023 m. Neutrali Nerija
178 2023-12-06 Naujos knygos Neutrali Nerija
179 2023-12-06 Mokyklos dokumentai Neutrali Nerija
180 2023-12-06 Rekvizitai Neutrali Nerija
181 2023-12-06 Sprendžiame matematiką virtualioje erdvėje (7–8 klasių kursas) Neutrali Nerija
182 2023-12-06 ESFA projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ veikla „ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“ Neutrali Nerija
183 2023-12-06 Erasmus + projektas „Kūrybiškas ir inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys“ Neutrali Nerija
184 2023-12-06 Respublikinis ESFA finansuojamas projektas „Naujų gamtos mokslų bendrojo ugdymo metodų kūrimas“ Neutrali Nerija
185 2023-12-06 Projektas "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" Neutrali Nerija
187 2023-12-06 Specialiojo ugdymo skyrius–daugiafunkcis centras Neutrali Nerija
188 2023-12-06 Apie mus Neutrali Nerija
189 2023-12-06 Dokumentai Neutrali Nerija
190 2023-12-06 Informacija tėvams Neutrali Nerija
191 2023-12-06 Kurklių Stepono Kairio skyrius Neutrali Nerija
192 2023-12-06 Apie mus Neutrali

Prašome pateikti reikiamą informaciją.

Nerija
193 2023-12-06 Dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti reikiamus dokumentus.

Nerija
194 2023-12-06 Informacija tėvams Neutrali

Čia reikėtų kažkokios informacijos tėvams.

Nerija
195 2023-12-06 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Nerija
196 2023-12-06 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai Nerija
198 2023-12-06 Neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraštis Bendrieji reikalavimai Nerija
199 2023-12-06 Klasių seniūnai Bendrieji reikalavimai

Ar informacija lentelėje teisinga?
Pateikite seniūnų funkcijas.

Nerija
200 2023-12-06 Seniūnų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją:
Trybos narių vardus, pavardes.
Kurią klasę atstovauja.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Nerija
201 2023-12-06 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Nerija
202 2023-12-06 Veiklos planas Bendrieji reikalavimai Nerija
203 2023-12-06 Vadovo veiklos ataskaitos Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti vadovo metines veiklos ataskaitas.

Nerija
205 2023-12-06 Neformalusis švietimas Neutrali Nerija
207 2023-12-06 Mokinių maitinimas Neutrali Nerija
208 2023-12-06 Nuotolinis mokymas Neutrali Nerija
209 2023-12-06 UTA įgyvendinimas Neutrali Nerija
211 2023-12-06 Švietimo stebėsena Neutrali Nerija
214 2023-12-06 Projektas „Karjeros specialisto tinklo vystymas“ Neutrali Nerija
217 2023-12-06 Projektas „Karjeros specialisto tinklo vystymas“ Neutrali Nerija
218 2023-12-06 Mokyklos veiklos ataskaita Neutrali Nerija
219 2023-12-06 Mokyklos veiklos ataskaita Neutrali
221 2023-12-06 Įtraukusis ugdymas Neutrali karolis