Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Konsultacijų teikimo tvarkaraštis

Anykščių Antano Baranausko Pagrindinės mokyklos mokinių konsultavimo tvarkaraštis 2022-2023 m.m. 

Dalykas

Mokytojo v., pavardė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Lietuvių kalba ir literatūra

R. Banienė

7 pamoka

5,7 pamoka*

 

 

6 pamoka*

B. Čielienė

 

 

7 pamoka

 

 

D. Nefienė

7 pamoka

6,7 pamoka*

7 pamoka

 

6 pamoka*

Matematika

A.Dobravolskė

 

7 pamoka

 

 

 

R. Kacevičienė

 

7.30-7.55

 

7.30-7.50

 

Anglų kalba

J. Dapkuvienė

 

 

7 pamoka

 

 

D. Juodelienė

8 pamoka

 

 

 

 

R. Stražinskienė

 

 

7 pamoka

 

 

Rusų kalba

L. Buškienė

 

 

 

 

7 pamoka

Rusų/ vokiečių k.

V. Tartilienė

 

7 pamoka

 

 

 

Geografija, gamta ir žmogus

S. Banienė

 

 

7 pamoka

 

 

Istorija

R. Šerepkienė

 

 

 

 

6 pamoka

D. Tručinskienė

7 pamoka

 

 

 

 

Biologija

V. Pranckūnaitė

7.30-7.55

 

 

 

7.30-7.50

Fizika

B. Bukauskienė

 

8 pamoka

 

 

 

Informacinės technologijos

I.Stasiukaitienė

 

 

 

8 pamoka

 

N. Širvelienė

7 pamoka

 

 

 

 

Pradinio ugdymo dalykai

D. Barauskienė

 

6 pamoka

 

 

 

R. Baurienė

6 pamoka*

6 pamoka*

 

 

6 pamoka

I.Beleckienė

 

12.15-12.50

 

 

 

E. Bražiūnienė

 

 

 

6 pamoka

 

D. Guobužienė

 

 

 

6 pamoka

 

E. Šaučiūnienė

 

 

 

12.15-12.50

 

G. Vaičiūnienė

 

 

6 pamoka *

7 pamoka

6 pamoka *

R. Vaitiekūnienė

 

 

 

12.15-12.50

 

G. Verbickienė

 

6 pamoka

 

 

 

*- individuali ilgalaikė konsultacija iš Ukrainos grįžusiems mokiniams
Pastaba. Konsultacijų laikas gali keistis. Jos gali būti  nuotolinės (nesant mokiniui klasėje).

Tvarkaraštį sudarė:
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Klimašauskienė

Atnaujinta: 2022-10-20
  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į mokyklą
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 8.00 - 8.45
  • 2. 8.55 - 9.40
  • 3. 9.50 - 10.35
  • 4. 10.45 - 11.30
  • 5. 12.05 - 12.50
  • 6. 13.00 - 13.45
  • 7. 13.55 - 14.40