Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Darbo užmokestis

                                          Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos darbuotojų vidutinis darbo  užmokestis  neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

2023 m.

 

 

2023 m. IV ketvirtis

 

Etatų skaičius

 

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

 

Darbo užmokestis

Direktorius

1

*

1

1

*

Direktoriaus pavaduotojas

2

2324

1,5

2

2324

Mokytojas

41

1507

35,64

44

1532

Logopedas

1

*

1

1

*

Socialinis pedagogas

1

*

1

1

*

Specialusis pedagogas

2

1840

2

2

1840

Bibliotekininkas

1

*

1

1

*

Režisierius

1

*

0,5

1

*

Ūkvedys

1

*

1

1

*

Mikroautobuso vairuotojas

3

1054

3

3

1054

Valytojas

8

840

8

8

840

Statinių priežiūros

darbininkas

2

682

1,5

2

682

Aplinkos tvarkytojas

2

840

2

2

840

Raštvedys

1

*

1

1

*

Sekretorius

1

*

0,5

1

*

Vyr. buhalteris

1

*

1

1

*

Buhalteris

1

*

1

1

*

Kompiuterių sistemų specialistas

1

*

1

1

*

Elektrikas

1

*

0,5

1

*

Pailgintos mokymosi  dienos grupės auklėtojas

2

880

1,5

2

969

Mokyklos budėtojas

1

*

1

1

*

Rūbininkas

1

*

1

1

*

Mokytojo padėjėjas

7

558

4

8

492

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo III skyriaus 22.3 papunkčiu, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)  darbo užmokestis neskelbiamas.

Informaciją pateikė buhalterė A. Žemaitienė

 

 

Atnaujinta: 2024-02-19