Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Darbo užmokestis

Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

2020 m.

2021 m. III ketvirtis

Etatų skaičius

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

Darbo užmokestis
Direktorius 1 * 1 1 *
Direktoriaus pavaduotojas 2 1431 1,5 2 1600
Mokytojas 42 1021 29,57 38 1161
Logopedas 1 * 1 1 *
Socialinis pedagogas 1 * 1 1 *
Specialusis pedagogas 2 1135 2 2 1257
Bibliotekininkas 1 * 1 1 *
Režisierius 1 * 0,5 1 *
Psichologas 1 * 1 1 *
Ūkvedys 1 * 1 1 *
Mikroautobuso vairuotojas 3 769 3 3 837
Valytojas 8 607   8 642
Statinių priežiūros darbininkas 2 607 1,5 2 522
Aplinkos tvarkytojas 2 607 2 2 642
Raštvedys 1 * 1 1 *
Sekretorius 1 * 1 1 *
Vyr. buhalteris 1 * 1 1 *
Buhalteris 1 * 1 1 *
Kompiuterių sistemų specialistas 1 * 1 1 *
Elektrikas 1 * 0,5 1 *
Pailgintos mokymosi  dienos grupės auklėtojas 2 933 1,25 2 928
Mokyklos budėtojas 1 * 1 1 *
Rūbininkas 1 * 1 1 *
Mokytojo padėjėjas 5 751 3,5 6 559

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo III skyriaus 22.3 papunkčiu, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neskelbiamas.

Informaciją pateikė buhalterė A. Žemaitienė

Atnaujinta: 2021-11-25