Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Darbo užmokestis

                                          Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos darbuotojų vidutinis darbo  užmokestis  neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

2023 m.

 

 

2024 m. I ketvirtis

 

Etatų skaičius

 

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

 

Darbo užmokestis

Direktorius

1

*

1

1

*

Direktoriaus pavaduotojas

2

2324

1,5

2

2752

Mokytojas

41

1507

35,66

44

1687

Logopedas

1

*

1

1

*

Socialinis pedagogas

1

*

1

1

*

Specialusis pedagogas

2

1840

2

2

2024

Bibliotekininkas

1

*

1

1

*

Režisierius

1

*

0,5

1

*

Ūkvedys

1

*

1

1

*

Mikroautobuso vairuotojas

3

1054

3

3

1068

Valytojas

8

840

8

8

924

Statinių priežiūros

darbininkas

2

682

1,5

2

693

Aplinkos tvarkytojas

2

840

2

2

924

Raštvedys

1

*

1

1

*

Sekretorius

1

*

0,5

1

*

Vyr. buhalteris

1

*

1

1

*

Buhalteris

1

*

1

1

*

Kompiuterių sistemų specialistas

1

*

1

1

*

Elektrikas

1

*

0,5

1

*

Pailgintos mokymosi  dienos grupės auklėtojas

2

880

1,5

2

1065

Mokyklos budėtojas

1

*

1

1

*

Rūbininkas

1

*

1

1

*

Mokytojo padėjėjas

7

558

4

8

523

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo III skyriaus 22.3 papunkčiu, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)  darbo užmokestis neskelbiamas.

Informaciją pateikė buhalterė A. Žemaitienė

 

 

Atnaujinta: 2024-06-04