Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla
Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos nuostatai 2021-11-25 15:14:49 330.19 KB
Tvarkos
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2021-11-05 16:40:52 20.6 KB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2021-11-05 10:59:55 39.89 MB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-11-05 16:40:52 23.89 KB
Sprendimas dėl Anykščių rajono mokyklų mokinių ir vaikų globos įstaigų gyventojų vežiojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 2021-11-05 10:59:55 458.58 KB
Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas 2021-10-18 19:43:02 107.5 KB
Lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2021-09-23 15:19:08 273.98 KB
Gabių ir talentingų mokinių atpažinimo ir ugdymo tvarkos aprašas 120.17 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 274.14 KB
Dėl priėmimo į Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo 449.13 KB
Mokinių priėmimo į Anykščių Antano Baranausko pagrindinę mokyklą tvarkos aprašas 2021-11-04 22:55:37 207.3 KB
Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo reglamentas 2021-11-25 15:52:20 189.75 KB
Sprendimas dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 1-TS-15 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021-10-18 18:32:20 220.69 KB
Įsakymas „Dėl vienos dienos vienam mokiniui nemokamam maitinimui skiriamo lėšų, skirtų įsigyti maisto produktus, dydžio nustatymo“ pakeitimo 2021-10-18 18:32:08 434.65 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 204.11 KB
Taisyklės
Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2018 m. 2021-09-22 22:38:21 783.93 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę Kurklių skyriuje 2021-11-04 23:04:44 13.43 KB
Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę Kurklių skyriuje 2021-11-04 23:04:44 13.47 KB
Prašymas dėl priėmimo į pradinę klasę Kurklių skyriuje 2021-11-04 23:04:45 15.17 KB
Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę DC 2021-11-04 23:04:45 13.51 KB
Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę DC 2021-11-04 23:04:45 13.54 KB
Prašymas dėl priėmimo į DC 1 –10 klasę 2021-11-04 23:04:45 15.12 KB
Prašymas dėl priėmimo į 1–4 klasę 2021-11-04 23:04:46 28.5 KB
Prašymas dėl priėmimo į 5-10 klasę 13.77 KB
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl viešųjų pirkimo organizavimo taisyklių patvirtinimo 2020-08-10 2021-09-22 22:49:36 32.54 KB
Įsakymas dėl viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių tvirtinimo 2018-10-15 2021-09-22 22:49:36 31.05 KB
Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos viešųjų pirkimų taisyklės 2017-01-25 2021-09-22 22:49:36 302 KB
Viešųjų pirkimo taisyklės 2015-02-20 2021-09-22 22:49:36 288.5 KB
Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos Viešųjų pirkimų taisyklės 2014-05-19 2021-09-22 22:49:36 280 KB
Viešųjų pirkimo taisyklės 2013-12-18 2021-09-22 22:49:36 227.5 KB
Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos Viešųjų pirkimų taisyklės 2012-03-20 2021-09-22 22:49:36 255.5 KB
Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos Viešųjų pirkimų taisyklės 2010-03-15 2021-09-22 22:49:36 8.28 MB
Strateginis planas Atnaujinta Dydis
2020-2024 m. strateginis veiklos planas 2021-10-18 19:19:54 777.73 KB
Veiklos planas Atnaujinta Dydis
Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos planas 396.44 KB
Vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Vadovo 2020 metų veiklos ataskaita ir užduotys 2021 metams 2021-09-23 08:44:35 1.79 MB
Vadovo 2019 metų veiklos ataskaita ir užduotys 2020 metams 2021-09-23 08:44:46 1.33 MB
Vadovo 2018 metų veiklos ataskaita ir užduotys 2019 metams 2021-09-23 08:45:01 7.18 MB
Vadovo užduotys 2018 metams 2021-09-23 08:55:55 851.85 KB
2017 metų veiklos ataskaita 2021-09-23 08:55:58 743.49 KB
2016 metų veiklos ataskaita 2021-09-23 08:56:00 1.04 MB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos (VGK) veiklos planas 2021-2022 m. m. 2021-11-05 16:40:52 434.48 KB
Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas 497.73 KB
Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas 697.15 KB
Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus -daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos planas 325.05 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2.02.02.01 UC biudž.vykd.atask.2021-IV k. 306.05 KB
2.02.02.03 UC biudž.vykd.atask.2021-IV k. 225.09 KB
2.02.02.05 Biudž vykd.atask. 2021-IV k. 287.86 KB
2.02.02.09 Biudž vykd.atask. 2021-IV k. 295.32 KB
2.02.02.09 UC biudž.vykd.atask.2021-IV k..xls 295.32 KB
2.02.02.10 biudž vykd.atask 2021-IV k 287.89 KB
2.02.02.13 biudž vykd.atask 2021-IV k 288.23 KB
2.02.02.14 biudž vykd.atask 2021-IV k 212.58 KB
4.04.02 biudž.vykd.atask.2021-IV k. 294.67 KB
Mokėtinų sumų ataskaita 2021 m. 250.67 KB
1.02 biudž.vykd.atask. 2021-IV k. 301.06 KB
2021 m.
2021m. biudžeto vykdymo ataskaitos IV ketvirtis
Aiškinamasis raštas prie 2021-IV k.biudž.vykd.ataskatų rinkinio 189.89 KB
Forma Nr. 1 2021 IV k. 495.75 KB
1.01 biudž. vykd.atask. 2021-IV k 318.03 KB
1.01 UC biudž.vykd.atask.2021-IV k. 308.21 KB
2.02.02.01 Biudž vykd.atask. 2021-IV k. 313.59 KB
2.02.02.01 UC biudž.vykd.atask.2021-IV k. 306.05 KB
2.02.02.03 UC biudž.vykd.atask.2021-IV k. 225.09 KB
2.02.02.05 Biudž vykd.atask. 2021-IV k. 287.86 KB
2.02.02.09 Biudž vykd.atask. 2021-IV k. 295.32 KB
2.02.02.09 UC biudž.vykd.atask.2021-IV k..xls 295.32 KB
2.02.02.10 biudž vykd.atask 2021-IV k 287.89 KB
2.02.02.13 biudž vykd.atask 2021-IV k 288.23 KB
2.02.02.14 biudž vykd.atask 2021-IV k 212.58 KB
4.04.02 biudž.vykd.atask.2021-IV k. 294.67 KB
Mokėtinų sumų ataskaita 2021 m. 250.67 KB
1.02 biudž.vykd.atask. 2021-IV k. 301.06 KB
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitos III ketvirtis
Mokėtinos sumos 250.84 KB
Forma Nr. 1 2021 III k. 498.18 KB
Biudž.vykd. 1.01 2021 IIIk. UC 223.15 KB
Biudž. įstaigų pajamos IIIk 217.07 KB
Biudž vykd. 2021 IIIk. 2.02.02.10 210.19 KB
Biudž vykd. 2021 IIIk. 2.02.02.09 UC 210.53 KB
Biudž vykd. 2021 IIIk. 2.02.02.09 Mokyk 215.18 KB
Biudž vykd. 2021 IIIk. 2.02.02.05 210.06 KB
Biudž vykd. 2021 IIIk. 2.02.02.03 216.96 KB
Biudž vykd. 2021 IIIk. 2.02.02.01 UC 218 KB
Biudž vykd. 2021 IIIk. 2.02.02.01 mokykla 293.37 KB
Biudž vykd. 2021 IIIk. 1.01 Mokykla 230.48 KB
Aiškinamasis raštas prie 2021-III k.biudž.vykd.ataskatų rinkinio 191.89 KB
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitos II ketvirtis
Aiškinamasis raštas 2021-09-23 14:58:18 201.52 KB
Forma Nr.1 2021-09-23 14:58:19 495.97 KB
Biudž. Vykd.1.01 2021-II k. 2021-09-23 14:58:20 487.91 KB
Biudž. Vykd.1.01 UC 2021-II k. 2021-09-23 14:58:20 474.94 KB
Biudžetinių įstaigų pajamos 2021 II k. 2021-09-23 14:58:21 474.31 KB
Biudž. Vykd.2.02.02.01 2021-II k. 2021-09-23 14:58:22 476.51 KB
Biudž. Vykd.2.02.02.01 UC 2021-II k. 2021-09-23 14:58:23 474.94 KB
Biudž. Vykd.2.02.02.03 2021-II k. 2021-09-23 14:58:24 401.81 KB
Biudž. Vykd.2.02.02.05 2021-II k. 2021-09-23 14:58:25 396.19 KB
Biudž. Vykd.2.02.02.09 2021-II k. 2021-09-23 14:58:26 400.73 KB
Biudž. Vykd.2.02.02.09 UC 2021-II k. 2021-09-23 14:58:27 467.75 KB
Mokėtinų sumų ataskaita 2021 – II k. 2021-09-23 14:58:28 333.97 KB
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitos I ketvirtis
Aiškinamasis raštas 2021-09-24 17:54:22 190.97 KB
Forma Nr.1 2021-Ik. 2021-09-24 17:54:23 499.04 KB
1.01 biudž.vykd.atask.2021-Ik. 2021-09-24 17:54:24 571.52 KB
1.01. UC biudž.vykd.atask.2021-Ik. 2021-09-24 17:54:25 408.47 KB
Biudžetinių įstaigų pajamos 2021-Ik. 2021-09-24 17:54:25 402.8 KB
2.02.02.01 biudž.vykd.atask.2021-Ik. 2021-09-24 17:54:26 402.9 KB
2.02.02.01 UC biudž.vykd.atask.2021-Ik. 2021-09-24 17:54:27 402.9 KB
2.02.02.03 biudž.vykd.atask.2021-Ik. 2021-09-24 17:54:28 401.44 KB
2.02.02.09 biudž.vykd.atask.2021-Ik. 2021-09-24 17:54:29 400.7 KB
2.02.02.09 UC biudž.vykd.atask.2021-Ik. 2021-09-24 17:54:30 396.22 KB
2.02.02.10 biudž.vykd.atask.2021-Ik. 2021-09-24 17:54:31 395.93 KB
Mokėtinų sumų ataskaita 2021-Ik. 2021-09-24 17:54:31 333.98 KB
2020 m.
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitos IV ketvirtis
Aiškinamasis raštas 2021-09-24 17:58:16 190.96 KB
Forma Nr.1 2021-09-24 17:58:17 498.38 KB
1.01 Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-IV k. 2021-09-24 17:58:17 417.42 KB
1.01 UC Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-IV k. 2021-09-24 17:58:18 412.27 KB
1.02 Biudžetinių įstaigų pajamos 2020-IV k. 2021-09-24 17:58:19 401.93 KB
2.02.02.01 Mokykla Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-IV k. 2021-09-24 17:58:20 401.93 KB
2.02.02.01 UC Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-IV k. 2021-09-24 17:58:21 412.27 KB
2.02.02.03 UC Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-IV k. 2021-09-24 17:58:22 401.05 KB
2.02.02.09 Mokykla Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-IV k. 2021-09-24 17:58:22 398.57 KB
2.02.02.09 UC Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-IV k. 2021-09-24 17:58:23 395.37 KB
Mokėtinų sumų ataskaita 2020-IV k. 2021-09-24 17:58:24 249.6 KB
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitos III ketvirtis
Aiškinamasis raštas 2021-09-24 18:02:56 189.02 KB
Forma Nr.1 2021-09-24 18:02:57 497.64 KB
1.01 Biudžeto vykd. ataskaita 2021-09-24 18:02:57 413.07 KB
1.01 UC Biudžeto vykd. ataskaita 2021-09-24 18:02:58 412.5 KB
1.02 Pajamos už teikiamas paslaugas 2021-09-24 18:02:59 402.03 KB
2.02.02.01 Biudžeto vykd. at2.02.02.01 UC Biudžeto vykd. ataskaita 2021-09-24 18:03:00 405.89 KB
2.02.02.03 Biudžeto vykd. ataskaita 2021-09-24 18:03:01 399.99 KB
Mokėtinų sumų ataskaita 2021-09-24 18:03:02 250.61 KB
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitos II ketvirtis
Aiškinamasis raštas 2020-II k. 2021-09-24 18:20:07 189.69 KB
Forma Nr.1 2021-09-24 18:20:08 494.43 KB
1.01 Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-II k. 2021-09-24 18:20:09 412.81 KB
1.01 UC Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-II k. 2021-09-24 18:20:09 406.9 KB
Pajamos už teikiamas paslaugas 2020-II k. 2021-09-24 18:20:10 402.02 KB
2.02.02.01 Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-II k. 2021-09-24 18:20:11 405.69 KB
2.02.02.01 UC Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-II k. 2021-09-24 18:20:12 403.06 KB
2.02.02.03 Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-II k. 2021-09-24 18:20:13 406.9 KB
Mokėtinų sumų ataskaita 2020-II k. 2021-09-24 18:20:14 251.57 KB
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitos I ketvirtis
Aiškinamasis raštas 2021-09-24 19:48:55 242.58 KB
Forma Nr.1 2021-09-24 19:48:55 494.62 KB
1.01 Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-I k 2021-09-24 19:48:56 412.63 KB
1.01 UC Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-I k 2021-09-24 19:48:57 406.64 KB
2.02.02.01 Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-Ik 2021-09-24 19:48:58 405.51 KB
2.02.02.01 UC Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-Ik 2021-09-24 19:48:59 403.01 KB
2.02.02.03 Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-Ik 2021-09-24 19:49:00 404.51 KB
Mokėtinos sumos 2020-Ik 2021-09-24 19:49:01 334.02 KB
2019 m.
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitos IV ketvirtis
Aiškinamasis raštas prie 2019-IV k. Biudžeto vykdymo ataskaita 2021-09-24 18:28:31 249.67 KB
Forma Nr.1 2021-09-24 18:28:32 500.11 KB
Biudžeto vykd. atask. 1.01 2019-IV k. 2021-09-24 18:28:33 500.11 KB
Biudžeto vykd. atask. 1.01 UC 2019-IV k. 2021-09-24 18:28:34 408.49 KB
Pajamos už teikiamas paslaugas 2019-IV k. 2021-09-24 18:28:35 402.97 KB
Biudžeto vykd. atask. 2.02.02.01 2019-IV k. 2021-09-24 18:28:36 407.11 KB
Biudžeto vykd. atask. 2.02.02.01 UC 2019-IV k. 2021-09-24 18:28:37 406.29 KB
Biudžeto vykd. atask. 2.02.02.03 2019-IV k. 2021-09-24 18:28:37 400.84 KB
Biudžeto vykd. atask. 3.02 2019-IV k. 2021-09-24 18:28:38 397 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019-IV k. 2021-09-24 18:28:39 530.95 KB
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitos III ketvirtis
Aiškinamasis raštas prie 2019-III k. Biudžeto vykdymo ataskaita 2021-09-24 18:39:10 249.69 KB
Forma Nr.1 2019-III k. 2021-09-24 18:39:10 500.71 KB
1.01 Biudž.vykd.atask.2019-IIIk. 2021-09-24 18:39:11 412.99 KB
1.01 UC Biudž.vykd.atask.2019-IIIk. 2021-09-24 18:39:12 408.63 KB
Pajamos už teikiamas paslaugas 2019-III k. 2021-09-24 18:39:13 403.96 KB
2.02.02.01 Biudž.vykd.atask.2019-IIIk. 2021-09-24 18:39:14 407.4 KB
2.02.02.01 UC Biudž.vykd.atask.2019-IIIk. 2021-09-24 18:39:15 407.31 KB
2.02.02.03 UC Biudž.vykd.atask.2019-IIIk. 2021-09-24 18:39:16 399.96 KB
3.02 Biudž.vykd.atask.2019-IIIk. 2021-09-24 18:39:17 397.12 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019-III k. 2021-09-24 18:39:18 531.8 KB
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitos II ketvirtis
Aiškinamasis raštas prie 2019 IIk. atask. 2021-09-24 18:45:36 246.68 KB
Forma Nr.1 2019 II k. 2021-09-24 18:45:37 495.03 KB
Biudžeto vykd.atask.1.01 2021-09-24 18:45:38 408.5 KB
Biudžeto vykd.atask.1.01 UC 2021-09-24 18:45:39 407.72 KB
Biudžeto vykd.atask. biudžetinių įstaigų pajamos 2021-09-24 18:45:40 399.68 KB
Biudžeto vykd.atask.2.02.02.01 2021-09-24 18:45:41 403.06 KB
Biudžeto vykd.atask.2.02.02.01 UC 2021-09-24 18:45:42 402.99 KB
Biudžeto vykd.atask.2.02.02.03 2021-09-24 18:45:43 395.78 KB
Biudžeto vykd.atask.3.02 2021-09-24 18:45:44 392.97 KB
Mokėtinų gautinų sumų ataskaita 2019 II k 2021-09-24 18:45:45 549.91 KB
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitos I ketvirtis
Aiškinamasis raštas prie biudž. vykd. atask. 2021-09-24 18:49:08 161.34 KB
Forma Nr.1 2021-09-24 18:49:08 287.55 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 1.01 2021-09-24 18:49:09 239.36 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 1.01 UC 2021-09-24 18:49:09 240.24 KB
Biudžetinių įstaigų pajamos 2021-09-24 18:49:10 231.68 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2.02.02.01 2021-09-24 18:49:11 234.12 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2.02.02.01 UC 2021-09-24 18:49:12 234 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2.02.02.03 UC 2021-09-24 18:49:12 227.76 KB
Mokėtinos gautinos sumos 2021-09-24 18:49:13 360.46 KB
2018 m.
2.02.02.09 Biudž vykd.atask. 2021-IV k. 295.32 KB
2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos IV ketvirtis
Aiškinamasis raštas 2021-09-24 18:53:08 187.21 KB
Forma Nr.1 2021-09-24 18:53:09 587.26 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 1.01 2021-09-24 18:53:09 312.11 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 1.01 UC 2021-09-24 18:53:10 308.31 KB
Pajamos už teikiamas paslaugas 2021-09-24 18:53:11 304.6 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2.02.02.01 2021-09-24 18:53:12 311.99 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2.02.02.01 UC 2021-09-24 18:53:13 303.48 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2.02.02.03 2021-09-24 18:53:14 300.02 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2.02.02.05 2021-09-24 18:53:15 297.2 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 3.02 2021-09-24 18:53:15 296.2 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-09-24 18:53:16 530.75 KB
2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos III ketvirtis
Forma Nr. 1 2021-09-24 18:57:27 383.74 KB
Biudž.vykd.atask. 1.01 2021-09-24 18:57:27 258.18 KB
Biudž.vykd.atask. UC 1.01 2021-09-24 18:57:28 204.91 KB
Biudž.vykd.atask. 1.02 2021-09-24 18:57:28 201.03 KB
Biudž.vykd.atask. 2.02.02.01 2021-09-24 18:57:29 203.34 KB
Biudž.vykd.atask. UC 2.02.02.01 2021-09-24 18:57:30 200.2 KB
Biudž.vykd.atask. UC 2.02.02.03 2021-09-24 18:57:31 195.37 KB
Biudž.vykd.atask. optimizav. 2021-09-24 18:57:31 194.1 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-09-24 18:57:32 422.49 KB
2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos II ketvirtis
Aiškinamasis raštas 2018-II k. 2021-09-24 19:03:15 189.89 KB
Forma Nr.1 2021-09-24 19:03:15 587.58 KB
Biudžeto vykd. atask.1.01 2021-09-24 19:03:16 312.25 KB
Biudžeto vykd. atask. UC 1.01 2021-09-24 19:03:17 308.34 KB
Pajamos už teikiamas paslaugas 2021-09-24 19:03:18 304.6 KB
Biudžeto vykd.atask.2.02.02.01 2021-09-24 19:03:19 307.2 KB
Biudžeto vykd. atask.UC 2.02.02.01 2021-09-24 19:03:20 303.55 KB
Biudžeto vykd. atask. 2.02.02.03 2021-09-24 19:03:20 299 KB
ŠMM lėšos optimizavimui 2021-09-24 19:03:21 297.2 KB
Mokėtinos sumos 2018-II k. 2021-09-24 19:03:22 530.13 KB
2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos I ketvirtis
Aiškinamasis raštas 2021-09-24 19:08:06 189.18 KB
Forma Nr.1 2021-09-24 19:08:07 505.79 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 1.01 2021-09-24 19:08:07 314.77 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita UC 1.01 2021-09-24 19:08:08 310.74 KB
Biudžetinių įstaigų pajamos 2018 I k. 2021-09-24 19:08:09 307.13 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2.02.02.01 2021-09-24 19:08:10 309.65 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita UC 2.02.02.01 2021-09-24 19:08:11 305.97 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita UC 2.02.02.03 2021-09-24 19:08:12 301.54 KB
Mokėtinos sumos 2021-09-24 19:08:13 534.35 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2019 m. planuojamų pirkimų planas 2021-09-22 22:46:52 117.76 KB
2018 m. planuojamų pirkimų planas 2021-09-22 22:46:53 125.56 KB
2017 m. metinio pirkimų plano papildymas 2021-09-22 22:46:53 19.92 KB
2017 metų planuojamų pirkimų planas 2021-09-22 22:46:54 143.45 KB
2017 m skelbiami vykdomi viešieji pirkimai 2021-09-22 22:46:54 309.37 KB
VP taisyklės 2017 metams 2021-09-22 22:46:55 565.02 KB
At–6 ataskaita 2021-09-22 22:46:55 788.51 KB
2016 metų planuojamų pirkimų planas 2021-09-22 22:46:56 658.21 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Įstaigos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas 2021-09-22 23:18:54 193.75 KB
Veiksmų įstaigoje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas 2021-09-22 23:18:55 166.43 KB
Korupcijos prevencijos programa ir planas 2021-09-22 23:18:56 312.98 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2021-11-05 16:40:52 20.6 KB
Vaiko gerovės komisijos (VGK) veiklos planas 2021-2022 m. m. 2021-11-05 16:40:52 434.48 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-11-05 16:40:52 23.89 KB
Bibliotekos veiklos programa 2021 m. Atnaujinta Dydis
Bibliotekos veiklos programa 2021 m. 409.67 KB
Projektinė veikla Atnaujinta Dydis
Projekto santrauka 2021-09-23 15:37:03 532.99 KB
Vizualizacija 2021-09-23 15:37:03 455.63 KB
ESFA projekto nauda 2021-09-23 15:37:04 469.72 KB
Specialiojo ugdymo skyrius - daugiafunkcis centras Atnaujinta Dydis
Daugiafunkcio centro poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2021-11-05 11:41:01 28.31 KB
UC ikimokyklinio ugdymo programa 2020m. patv. 2021-11-05 11:41:01 793.9 KB
Ugdymo proceso trukmė 21-22 m. m. 2021-11-05 11:41:01 18.34 KB
Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus-daugiafunkcio centro 2021–2022 m. m. ir 2022–2023 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas 2021-11-05 11:41:01 59.17 KB
Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus - daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos planas 2021-11-05 11:41:01 48.77 KB
Mokinių pavėžėjimas 2021-2022 m. m. specialiojo ugdymo skyrius-daugiafunkcis centras 2021-11-05 11:41:01 39.5 KB
Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla specialiojo ugdymo skyrius – daugiafunkcis centras 2021–2022 m. m. pamokų tvarkaraštis 1-4 klasė 2021-11-05 11:41:01 200.34 KB
Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla specialiojo ugdymo skyrius – daugiafunkcis centras 2021–2022 m. m. pamokų tvarkaraštis 5-8 klasė 2021-11-05 11:41:01 205.16 KB
Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla specialiojo ugdymo skyrius – daugiafunkcis centras 2021–2022 m. m. pamokų tvarkaraštis 9-10 klasė 2021-11-05 11:41:01 380.31 KB
Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla specialiojo ugdymo skyrius – daugiafunkcis centras 2020–2021 m. m. veiklų laikas 2021-11-05 11:41:01 172.21 KB
Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla specialiojo ugdymo skyrius – daugiafunkcis centras Dienos ritmas ikimokyklinio ugdymo grupėje 2021-2022 m. m. 2021-11-05 11:41:01 198.28 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-09-24 20:55:36 744.88 KB
Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-09-24 20:55:37 598.63 KB
Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos privatumo politika 2021-09-24 20:55:38 277.96 KB
Anykščių Antano Baranausko pagrindinės vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021-09-24 20:55:38 314.29 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2021– 2022 m. m. pamokų tvarkaraštis 1– 4 klasėms 2021-09-24 21:37:18 219.29 KB
2021 – 2022 m. m. neformaliojo švietimo tvarkaraštis 226.53 KB
Mokinių pavežėjimas Atnaujinta Dydis
Mokinių pagrindinės mokyklos geltonųjų autobusų važiavimo maršrutai 2021-2022 m. m. 2021-11-05 10:59:55 12.09 MB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2021-11-05 10:59:55 39.89 MB
Sprendimas dėl Anykščių rajono mokyklų mokinių ir vaikų globos įstaigų gyventojų vežiojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 2021-11-05 10:59:55 458.58 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraščiai
Antano Baranausko pagrindinės mokyklos 15 dienų valgiaraštis 1-3 m. 2021-11-05 11:33:18 15.27 MB
Antano Baranausko pagrindinės mokyklos 15 dienų valgiaraštis 4-7 m. 2021-11-05 11:33:18 15.34 MB
Antano Baranausko pagrindinės mokyklos 15 dienų valgiaraštis 6-10 m. 2021-11-05 11:33:18 5.14 MB
Antano Baranausko pagrindinės mokyklos 15 dienų valgiaraštis 11m ir vyr. 2021-11-05 11:33:18 5.05 MB
Tvarkos
Sprendimas dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 1-TS-15 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021-10-18 18:32:20 220.69 KB
Įsakymas „Dėl vienos dienos vienam mokiniui nemokamam maitinimui skiriamo lėšų, skirtų įsigyti maisto produktus, dydžio nustatymo“ pakeitimo 2021-10-18 18:32:08 434.65 KB
Pareigybių aprašai Atnaujinta Dydis
Direktoriaus pareigybės aprašas 411.85 KB
Direktoriaus pavaduotojų ugdymui pareigybės aprašas 2021-10-18 19:43:50 339.28 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 274.14 KB
Mokinio pažymių dinamika 134.54 KB
Mokinio vertinimo lapas 140.02 KB
4 klasės pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašas 473.23 KB
Pradinių klasių mokinio asmeninės pažangos įsivertinimo lapas 203.03 KB
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Dėl prisijungimo TAMO dienyne 2021-12-03 16:23:53 176.32 KB
Mokiniams 2021-12-03 16:23:54 362.41 KB
Tėvams 2021-12-03 16:23:55 365.22 KB
Patyčios elektroninėje erdvėje 2021-12-03 16:23:55 368.58 KB
Rekomendacijos tėvams dėl vaikų saugumo 2021-12-03 16:23:56 1.24 MB
Smurto ir patyčių prevencija mokantis nuotoliniu būdu 2021-12-03 16:23:57 126.13 KB
Apie elektronines patyčias 2021-12-03 16:23:57 530.26 KB