Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos nuostatai 2022-06-09 13:43:49 1.89 MB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-11-27 14:20:02 218.77 KB
Tvarkos
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2021-11-05 16:40:52 20.6 KB
Sprendimas dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 1-TS-15 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2024-07-08 17:15:26 220.69 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-11-05 16:40:52 23.89 KB
Įsakymas „Dėl vienos dienos vienam mokiniui nemokamam maitinimui skiriamo lėšų, skirtų įsigyti maisto produktus, dydžio nustatymo“ pakeitimo 2024-07-08 17:15:26 434.65 KB
Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas 2021-10-18 19:43:02 107.5 KB
Gabių ir talentingų mokinių atpažinimo ir ugdymo tvarkos aprašas 120.17 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 274.14 KB
Dėl priėmimo į Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo 449.13 KB
Mokinių priėmimo į Anykščių Antano Baranausko pagrindinę mokyklą tvarkos aprašas 2021-11-04 22:55:37 207.3 KB
Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo reglamentas 2021-11-25 15:52:20 189.75 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 204.11 KB
Mokyklos švietimo stebėsenos tvarkos aprašas 2022-10-20 18:26:17 29.58 KB
DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. 1-TS-285 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 203.54 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į mokyklą
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
Iki naujų mokslo metų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.