Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos nuostatai 2021-11-25 15:14:49 330.19 KB
Tvarkos
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2021-11-05 16:40:52 20.6 KB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2021-11-05 10:59:55 39.89 MB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-11-05 16:40:52 23.89 KB
Sprendimas dėl Anykščių rajono mokyklų mokinių ir vaikų globos įstaigų gyventojų vežiojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 2021-11-05 10:59:55 458.58 KB
Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas 2021-10-18 19:43:02 107.5 KB
Lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2021-09-23 15:19:08 273.98 KB
Gabių ir talentingų mokinių atpažinimo ir ugdymo tvarkos aprašas 120.17 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 274.14 KB
Dėl priėmimo į Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo 449.13 KB
Mokinių priėmimo į Anykščių Antano Baranausko pagrindinę mokyklą tvarkos aprašas 2021-11-04 22:55:37 207.3 KB
Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo reglamentas 2021-11-25 15:52:20 189.75 KB
Sprendimas dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 1-TS-15 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021-10-18 18:32:20 220.69 KB
Įsakymas „Dėl vienos dienos vienam mokiniui nemokamam maitinimui skiriamo lėšų, skirtų įsigyti maisto produktus, dydžio nustatymo“ pakeitimo 2021-10-18 18:32:08 434.65 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 204.11 KB
Taisyklės
Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2018 m. 2021-09-22 22:38:21 783.93 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę Kurklių skyriuje 2021-11-04 23:04:44 13.43 KB
Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę Kurklių skyriuje 2021-11-04 23:04:44 13.47 KB
Prašymas dėl priėmimo į pradinę klasę Kurklių skyriuje 2021-11-04 23:04:45 15.17 KB
Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę DC 2021-11-04 23:04:45 13.51 KB
Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę DC 2021-11-04 23:04:45 13.54 KB
Prašymas dėl priėmimo į DC 1 –10 klasę 2021-11-04 23:04:45 15.12 KB
Prašymas dėl priėmimo į 1–4 klasę 2021-11-04 23:04:46 28.5 KB
Prašymas dėl priėmimo į 5-10 klasę 13.77 KB

Atnaujinta: 2021-11-25
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į mokyklą
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
Iki žiemos atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.