Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Teisinė informacija

Nuorodos

Dokumentai

Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS 2022-02-03 15:43:53 1.11 MB
ŠVIETIMO ĮSTATYMAS 2022-02-03 15:43:54 411.37 KB
DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS 21:2017 „MOKYKLA, VYKDANTI BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ 2022-02-03 15:43:54 439.94 KB
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. VASARIO 13  D. ĮSAKYMO NR. V-258 „DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2022-02-03 15:43:55 258.54 KB
DĖL PRIĖMIMO Į ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2022-02-03 15:43:55 414.75 KB
DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ORGANIZAVIMO 2022-02-03 15:43:56 309.03 KB
DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMO MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2022-02-03 15:43:56 336.29 KB
DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2022-02-03 15:43:57 461.31 KB
„DĖL PRIĖMIMO Į ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO IR ANYKŠČIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2022-02-03 15:43:57 260.82 KB
DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. LIEPOS 7 D. ĮSAKYMO NR. 1-AĮ-433 „DĖL PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMO 2022-02-03 15:43:57 220.75 KB

Atnaujinta: 2024-02-19
  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į mokyklą
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 8.00 - 8.45
  • 2. 8.55 - 9.40
  • 3. 9.50 - 10.35
  • 4. 10.45 - 11.30
  • 5. 12.05 - 12.50
  • 6. 13.00 - 13.45
  • 7. 13.55 - 14.40