Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Projektas „Karjeros specialisto tinklo vystymas“

Karjeros specialistu mokykloje dirba

Jūratė Girnienė

Kabineto Nr. 307 

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Iš viso darbo valandų

Pirmadienis 10.00–16.00 6.00

Antradienis

14.00–16.00

 

2.00
(teikiamos individualios konsultacijos)

Trečiadienis

11.00–16.00 5.00

Ketvirtadienis

14.00–16.00 2.00 
Penktadienis 12.00–15.00 3.00

Iš viso valandų

  18.00

El.pašas:  jurate.girniene@baranauskas.anyksciai.lm.lt

Ugdymo karjerai  tikslas — sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi. 

       Karjeros specialistas mokiniams padeda:

 • išsiaiškinti karjeros žingsnius, mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
 • išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka;
 • rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas;
 • rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

      Tėvams:

 • teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu;
 • individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

       Klasių vadovams:

 • siūlo klasės valandėlių temas, supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga;
 • organizuoja įvairias karjeros veiklas ugdytiniams;
 • konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.

  REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA:

Metodinė medžiaga Mokytojo knyga. Tai užduočių, klausimynų, bendravimo priemonė su mokiniais.
http://www.mukis.lt/lt/mokytojo_knyga.html

Metodinė medžiaga Mokinio knyga.

Tai ugdymo karjerai skirtas pratybų sąsiuvinis, kuris gali būti pildomas siekiant išsiaiškinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes, profesijų pasaulio pažinimui. Nuorodoje galima rasti el. versiją. Galima naudoti ir atskiras užduotis.

http://www.mukis.lt/lt/mokinio-knyga.html

 44  temos  klasių valandėlėms ugdymo karjerai tematika (autorė R. Kliaugienė):

http://www.mukis.lt/lt/geroji_darbo_patirtis/ramunes-kliaugienes-medziaga.html

   Knygos ugdymui karjerai.

http://www.mukis.lt/lt/literaturos_sarasas.html

 

Projekto nauda

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. 

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur 


Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

KVIEČIA PROJEKTAS „PASIMATUOK PROFESIJĄ VASARĄ“

Jaunimo reikalų agentūra kviečia išbandyti save darbo vietoje, atskleisti talentus ir atrasti savo profesiją!

Jei tavo amžius nuo 14 m. iki 21 m., esi mokinys, nebijai iššūkių – tapk projekto „Pasimatuok profesiją vasarą“ dalyviu! Įsidarbink vasaros metu ir gauk atlyginimą (minimalios mėnesinės algos dydžio).

Užpildyk registracijos anketą atsakingai, nurodyk visus duomenis teisingai ir ne vėliau kaip per 7 darbo dienas gausi el. laišką ar tavo registracija priimta bei informaciją apie tolimesnę eigą. JAUNUOLIŲ REGISTRACIJOS ANKETA: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx...

Projekto veikla apima visas savivaldybes, bet turi pirminį dalyvių skaičiaus paskirstymą atsižvelgiant į statistikos duomenis pagal jaunuolių gyvenančių savivaldybėje skaičių.

Plačiau: https://jra.lt/jaunimui/dalyvauk/pasimatuok-profesija-vasara

Profesinio orientavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Nutarimas del profesinio orentavimo teikimo 2024-06-03 11:04:13 389.31 KB
Dėl rekomendacijų dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose patvirtinimo 2024-06-03 11:04:13 326.65 KB
2023-2024 m. m. Karjeros specialisto veiklos planas 2024-06-03 11:04:13 237.09 KB
2024 m. birželio mėnesio veiklų planas 2024-06-03 11:04:13 1.05 MB
2024m. gegužės mėn. veiklų planas 2024-06-03 11:04:13 733.27 KB
2024 m. balandžio mėnesio veiklų planas 2024-06-03 11:04:13 221.51 KB
2024 m. kovo mėnesio veiklų planas 2024-06-03 11:04:13 509.07 KB
2024 m. vasario mėnesio veiklų planas 2024-06-03 11:04:13 217.89 KB
2024 m. sausio mėnesio veiklų planas 2024-06-03 11:04:13 215.29 KB
2023 m. gruodžio mėnesio veiklų planas 2024-06-03 11:04:13 211.57 KB
2023 m. lapkričio mėnesio veiklų planas 2024-06-03 11:04:13 224.19 KB
2023 m. spalio mėnesio veiklų planas 2024-06-03 11:04:13 210.8 KB
2023 m. rugsėjo mėnesio veiklų planas 2024-06-03 11:04:13 207.09 KB

2023 metų lapkričio mėnesį pravesti renginiai:

https://anyksciubaranausko.lt/lt/naujienos/isvykos/2023/11/tradiciniai-aukstaiciu-kaimo-amatai

 

Sausio mėnesį pravesti renginiai:

https://anyksciubaranausko.lt/lt/naujienos/ugdymas-karjerai/2023/01/animacijos-festivalis-2023-01-26-05-30

https://anyksciubaranausko.lt/lt/naujienos/ugdymas-karjerai/2023/01/netradicine-pamoka-komandos-formavimas-kulturiniu-socialiniu-ir-emociniu-igudziu-lavinimas

Vasario mėnesio renginiai:

https://anyksciubaranausko.lt/lt/naujienos/ugdymas-karjerai/2023/02/utenos-regioniniame-profesinio-mokymo-centre

https://anyksciubaranausko.lt/lt/naujienos/renginiai/2023/02/susitikimas-su-kariskiu

https://anyksciubaranausko.lt/lt/naujienos/ugdymas-karjerai/2023/02/edukacine-isvyka-i-utenos-steam-centra

https://anyksciubaranausko.lt/lt/naujienos/ugdymas-karjerai/2023/02/protmusis-ar-gerai-pazisti-profesijas

https://anyksciubaranausko.lt/lt/naujienos/isvykos/2023/02/antrokai-seam-centre

https://anyksciubaranausko.lt/lt/naujienos/ugdymas-karjerai/2023/02/antrokai-steam-centre

Kovo mėnesio renginiai:

https://anyksciubaranausko.lt/lt/naujienos/ugdymas-karjerai/2023/03/naudingas-susitikimas-su-centro-telia-global-atstovais

https://anyksciubaranausko.lt/lt/naujienos/ugdymas-karjerai/2023/03/septintokai-steam-centre

Atnaujinta: 2024-06-04
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į mokyklą
Pamokų laikas
6. 13.00 - 13.45
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40