Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2021–2022 m. m. pamokų tvarkaraštis 5–10 klasėms

  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Eil.Nr

Vardas

Pavardė

Pareigos Kl. Kab. Dalykas 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Dalia Kugienė Direktorė                                                                                      
2.

Gintaras Daugėla

Dir. pavaduotojas   130 Technologijos 8a 8b             6a 6a 7b 7b         7a 7a 6b 6b       5b 5b 5b 5a 5a                        
3. Irena Klimašauskienė Dir. pavaduotojas     Matematika   9             9         9               9     9                              
4. Asta Striogienė mokytoja     Tikyba                                 4a 3a 1a 5b 4b 5a 9/10   3b 2a 2b 1b 6ab 8ab 7b           7a      
5. Regina Banienė vyr. mokytoja     Lietuvių kalba     10     9       10 10 9 9                       10 9           9 10              
6. Birutė Čielienė mokyt. metodininkė 6a   Lietuvių kalba   6b 6b 6a 8b 7a         7a 6b 8b 6a     6a 6a 8b 8b 6b 7a     8b   6a 7a 7a 6b kl.v.                  
7. Dangira Nefienė mokyt. ekspertė 7b   Lietuvių kalba 7b 8a 8a 5a 5b 5b     5a 7b 8a           5a 5a 7b 7b 8a 5b                   8a 7b 5a 5b 5b kl.v.      
8. Elvyra Samuolienė mokyt. metodininkė   213 Prancūzų kalba 5b 5b   7b 7b 8a 8a                                                                  
9. Vilma Tartilienė vyr. mokytoja   303 Vokiečių kalba                                 6b 6b 7a 7a                       5a 5a     8b 8b      
        303 Rusų kalba 5b 5b   7b 7b 8a 8a                           10 10                       9 9          
10. Liudmila Buškienė vyr. mokytoja   310 Rusų kalba                                 6b 6b 7a 7a 6a 6a                   5a 5a     8b 8b      
11. Julija Dapkuvienė vyr. mokytoja 8b 304 Anglų kalba   2a 2a 2b 2b 8b     5b 5a 5a 4a 5b 8a 8a     3b 3b 8a 8b 8b kl.v.         4a 5b       3a 3a   5a        
12. Daiva Juodelienė vyr. mokytoja 6b 305 Anglų kalba 10 10 9 9 1a 8b kl.v.             8a 8a   7b 7b   8a 8b 8b       7b 1b 6b       10 3a 3a 6b 6b 9      
13. Renata Stražinskienė mokyt. metodininkė 7a 311 Anglų kalba   2a 2a 2b 2b   kl.v.   5b 5a 5a 4a 5b       7b 7b 4b 4b         6a 7b 7a 4a 5b 7a     6a 6a 7a 5a        
14. Regina Kacevičienė mokyt. metodininkė     Matematika 8b   7a 10 8a 6b     10 8b 6b 7a 8a                       6b 7a 8b 10 8a     6b 7a 10 8b 8a        
15. Auksė Dobravolskė mokytoja     Matematika 6a 7b 5a 5b         7b 5b 6a 5a           5b 6a 5a 7b                       5b 7b 5a 6a        
16. Irma Stasiukaitienė mokytoja   218 Informac. technol.   7a 6a 6b                                           5a 5b 8a 10 7b 8b                  
17. Nerija Širvelienė mokyt. metodininkė   317 Informac. technol.   7a 6a 6b 9                                         5a 5b 8a 10 7b 8b                  
18. Rimutė Šerepkienė mokyt. metodininkė 8a   Istorija 5a         10           5b 6b       8a 10     5b kl.v.         8a 7b   5a   7b 6b              
          Piliet. pagrindai                           10                                                    
19. Daiva Tručinskienė mokyt. metodininkė 9   Istorija                 8b 7a 9 6a     kl.v.                   7a 6a 9 8b                        
          Piliet. pagrindai                                         9                                      
          Etika                                       5b   5a 9/10           6ab 8ab                    
20. Birutė Bukauskienė mokyt. metodininkė   224 Fizika                 7a     10 10 8b 8b                   8a 8a 7b 9 9                      
21. Roma Bikelienė mokyt. metodininkė   323 Chemija                 8a 8a             9   9             10 10           8b 8b            
22. Skirmantė Banienė mokyt. metodininkė 10   Geografija 9                 6b 8b 8a 7a 7b kl.v.       10 6a     6b   7b 8b       9       8a 6a 7a        
          Gamta   5a 5b   6b                               6a           6b 5b 5a     6a                
          Ekon. ir verslumas                                                                         10      
23. Vaida Pranckūnaitė mokytoja     Biologija     7b 7a 10   9                   8b 9 8a   7a 7b                                    
          Sv.gyvensena 7a                                           7b                                  
24. Gailutė Stakienė mokyt. metodininkė     Dailė                         5a                                     5b 9 6b 10          
        125 Technologijos                 6a 6a 7b 7b         7a 7a 6b 6b                                        
25. Kristina Striukienė mokyt. metodininkė   129 Dailė       8b 7a 6a                                             7b   8a                  
        125 Technologijos 8a 8b                                             5b 5b 5a 5a                        
26. Jūratė Girnienė vyr. mokytoja 5a 302 Muzika     2b 4a 6a kl.v.         4b 1a         10 8b 2b 3b         5a 1a 4b 3b 4a                      
27. Gitana Balčiūnienė vyr. mokytoja   302 Muzika 1b 3a             6b 9 5b 2a                                       7a 2a 1b 3a 7b 8a      
28.

Paulius Leonavičius

mokytojas     Fizinis ugdymas     8b 8a 5a 7b           8b 7b 7a       8a 5a 9/10     7a                 8b 8a 7a 7b 9 10 5a      
29. Rūta Meliūnienė mokyt. metodininkė 5b   Fizinis ugdymas 6b 6a 8b 8a               8b 6a 5b kl.v.   5b 8a   9/10   6b       6b   6a       8b 8a 5b   9 10        
          Žmogaus sauga                                     5b   5a               8b 6a         8a   6b