Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Dokumentai

Dokumentai

Specialiojo ugdymo skyrius - daugiafunkcis centras Atnaujinta Dydis
Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus-daugiafunkcio centro 2021–2022 m. m. ir 2022–2023 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas 2021-11-05 11:41:01 59.17 KB
Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus - daugiafunkcio centro 2022 metų veiklos planas 2022-02-14 16:49:56 499.55 KB
Mokinių pavėžėjimas 2022-2023 m. m. specialiojo ugdymo skyrius-daugiafunkcis centras 2022-09-23 12:43:31 206.36 KB
Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla specialiojo ugdymo skyrius – daugiafunkcis centras Dienos ritmas ikimokyklinio ugdymo grupėje 2022-2023 m. m. 2022-09-23 13:02:25 198.82 KB
Ikimokyklinio ugdymo programa 2020m. patv. 793.9 KB
Specialiojo ugdymo skyriaus-daugiafunkcio centro 2022–2023 m. m. socialinių įgūdžių ugdymo programos ugdymo planas 407.48 KB
Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla specialiojo ugdymo skyrius – daugiafunkcis centras 2022–2023 m. m. veiklų laikas 2022-10-04 19:30:01 93.3 KB
Mokinių maitinimas
SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 306.5 KB
Atlyginimas už vaikų ugdymą pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 308.06 KB

Atnaujinta: 2023-01-28