Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Dokumentai

Dokumentai

Specialiojo ugdymo skyrius - daugiafunkcis centras Atnaujinta Dydis
Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyriaus - daugiafunkcio centro 2024 metų veiklos planas 2024-02-12 14:33:48 507.17 KB
Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla specialiojo ugdymo skyrius – daugiafunkcis centras ikimokyklinio ugdymo programa 2020 m. 2024-02-12 14:33:49 793.9 KB
Specialiojo ugdymo skyriaus – daugiafunkcio centro Mokinių, besimokančių pagal individualizuotas bendrojo ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, ugdymo įstaigos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-02-12 14:33:49 391.16 KB
Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla specialiojo ugdymo skyrius – daugiafunkcis centras 2023–2024 m. m. veiklų laikas 2024-02-12 14:33:49 444.46 KB
Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla specialiojo ugdymo skyrius – daugiafunkcis centras Dienos ritmas ikimokyklinio ugdymo grupėje 2023-2024 m. m. 2024-02-12 14:33:49 201.91 KB
Mokinių pavėžėjimas 2023-2024 m. m. specialiojo ugdymo skyrius-daugiafunkcis centras 2024-02-12 14:33:49 205.16 KB
Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus-daugiafunkcio centro 2023–2024 m. m. pritaikytų priešmokyklinio ir individualizuotų pradinio, pagrindinio, socialinių įgūdžių ugdymo programų Ugdymo planas 2024-02-12 14:33:49 302.63 KB
Mokinių maitinimas
SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 306.5 KB
SPRENDIMAS DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. 1-TS-285 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 203.54 KB

Atnaujinta: 2024-03-12