Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Apie mus

 

Apie centrą

Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyrius –daugiafunkcis centras įkurtas 1997 m.

Centro paskirtis – vaikų (nuo 3 m. iki 21 m. amžiaus), dėl įgimtų ar įgytų spec. poreikių (sutrikusio intelekto) bei turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymo (si) poreikių, mokymas pagal pritaikytas ikimokyklinio, priešmokyklinio,  individualizuotas pradinio, pagrindinio ugdymo programas.

Kiekvienas mokinys gauna reikiamą pagalbą ir paramą, dalyvauja centro veiklose, turi galimybę lavintis ir  bendrauti su bendraamžiais, mokytojais.

 

 

Centro veikla:

 • Ikimokyklinis ir priešmokyklinis lavinimas.
 • Pradinis ugdymas.
 • Pagrindinis ugdymas.
 • Socialinių, meninių, darbinių įgūdžių lavinimas pagal savarankiškumo lygį.
 • Dienos socialinė globa.
 • Nemokamas neformalusis ugdymas.
 • Švietimo pagalba: spec. pedagogai, logopedas, psichologas, soc. pedagogas, mokytojo padėjėjai.
 • Specialistai konsultuoja tėvus ir rengia mokinių pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas programas bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pritaikytas programas.
 • Pedagogai ir mokiniai dalyvauja miesto, rajono, respublikos projektuose.

Mieli vaikai, tėveliai, globėjai,

Maloniai kviečiame apsilankyti mūsų centre, susipažinti su ugdymo sąlygomis, veiklomis, ugdymo(si) programomis, švietimo pagalba, pabendrauti jaukioje aplinkoje.

        Reikalingi dokumentai:

 1. Švietimo pagalbos tarnybos išvada.
 2. Vaiko sveikatos pažyma.
 3. Prašymas (pildomas centre).
 4. Gimimo liudijimo kopija.

Mokytojų misija

Paimti ranką...        Paliesti širdį...

 

 

 

Centro adresas

Smėlio g. 9, Anykščiai LT–29146

Tel. 8 381 51166

barmok.dc@gmail.com

Internetinė svetainė

www.baranauskas.anyksciai.lm.lt

Atnaujinta: 2023-01-28
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į mokyklą
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40