Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Apie mus

 

Apie centrą

Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyrius –daugiafunkcis centras įkurtas 1997 m.

Centro paskirtis – vaikų (nuo 3 m. iki 21 m. amžiaus), dėl įgimtų ar įgytų spec. poreikių (sutrikusio intelekto) bei turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymo (si) poreikių, mokymas pagal pritaikytas ikimokyklinio, priešmokyklinio,  individualizuotas pradinio, pagrindinio, socialinių įgūdžių ugdymo programas.

Kiekvienas mokinys gauna reikiamą pagalbą, dalyvauja centro veiklose, turi galimybę ugdytis, bendrauti su bendraamžiais, švietimo pagalbos specialistais.

 

 

 

Centro veikla:

 • Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas.
 • Pradinis ugdymas.
 • Pagrindinis ugdymas.
 • Socialinių, meninių, darbinių įgūdžių lavinimas pagal savarankiškumo lygį.
 • Dienos socialinė globa.
 • Nemokamas neformalusis ugdymas.
 • Švietimo pagalba: specialieji pedagogai, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, judesio korekcijos specialistas, mokytojo padėjėjai.
 • Švietimo pagalbos specialistai konsultuoja tėvus, rengia mokinių pradinio, pagrindinio, socialinių įgūdžių ugdymo individualizuotas programas, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pritaikytas programas.
 • Pedagogai, švietimo pagalbos specialistai ir mokiniai dalyvauja miesto, rajono, respublikos, tarptautiniuose projektuose.     


Mūsų teikiamos paslaugos:

 • Švietimo pagalba: specialieji  pedagogai, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, judesio korekcijos specialistas, mokytojo padėjėjai.
 • Nemokamo pavėžėjimo į mokyklą organizavimas.
 • Teikiamas maitinimas centro vaikams.
 • Judesio korekcijos specialisto pagalba – gydomoji kūno kultūra.
 • Tėvų, globėjų informavimas, konsultavimas, bendradarbiavimas.
 • Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas.
 • Kitos paslaugos, reikalingos vaikui pagal jo poreikius, savarankiškumo lygį.
 • Teikiamas namų, nuotolinis mokymas

Mieli vaikai, tėveliai, globėjai,

Maloniai kviečiame apsilankyti mūsų centre, susipažinti su ugdymo sąlygomis, veiklomis, ugdymo(si) programomis, švietimo pagalba, pabendrauti jaukioje aplinkoje.

Reikalingi dokumentai:

 1. Švietimo pagalbos tarnybos išvada.
 2. Vaiko sveikatos pažyma.
 3. Prašymas (pildomas centre).
 4. Gimimo liudijimo kopija.

Mokytojų misija

Paimti ranką...        Paliesti širdį...

 

 

 

Centro adresas

Smėlio g. 9, Anykščiai LT–29146

Tel. 0 381 51166

barmok.dc@gmail.com

Internetinė svetainė

www.baranauskas.anyksciai.lm.lt

Atnaujinta: 2024-06-04
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į mokyklą
Pamokų laikas
1. 8.00 - 8.45
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40