Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2022–2023 m. m. pamokų tvarkaraštis 1–4 klasėms

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             

 

 

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

1a kl.      105 kab.

mokytoja

R. Vaitiekūnienė

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tikyba/etika

Muzika

Fizinis ugdymas (sp.s.)

Matematika

Pasaulio pažinimas

 

Matematika

-------------

Šokis

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Klasės valandėlė

Fizinis ugdymas (sp.s.)

Matematika

Muzika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba (dif.)

 

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas (sp.s.)

Dailė ir technologijos

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

Lietuvių kalba (dif.)

 

1b kl.    103 kab.

mokytoja

E. Šaučiūnienė

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lietuvių kalba (dif.)/ Etika

Tikyba/ lietuvių k. (dif.)

Fizinis ugdymas (sp.s.)

Muzika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Šokis

Matematika

---------------

Fizinis ugdymas (sp.s.)

Lietuvių kalba

Muzika

Matematika

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

 

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas (sp.s.)

Dailė ir technologijos

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

Klasės valandėlė

1c kl.       207 kab.

mokytoja

I. Beleckienė

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Muzika

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas (sp.s.)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba (dif.)

Šokis

Tikyba

----------------

Matematika

Fizinis ugdymas (sp.s.)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Muzika

Lietuvių kalba (dif.)

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas (sp.s.)

Pasaulio pažinimas

Klasės valandėlė

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

2a kl.         203 kab.

mokytoja

            D. Guobužienė

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Fizinis ugdymas (sp.s.)

Lietuvių kalba

Muzika

Matematika

Lietuvių kalba (dif.)

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

Lietuvių kalba (dif.)

Muzika

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas (a.s.)

Fizinis ugdymas (a.s.)

Tikyba

Anglų kalba

Šokis

Matematika

Lietuvių kalba

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba Matematika

Dailė ir technologijos

Klasės valandėlė

2b kl.   102 kab.

mokytoja

G. Vaičiūnienė

    

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Fizinis ugdymas (sp.s.)

Muzika

Matematika

Tikyba/ etika

Dailė ir technologijos

Muzika

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Matematika

Anglų kalba

Lietuvių kalba (dif.)

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas (a.s.)

Fizinis ugdymas (a.s.)

 

Anglų kalba

Šokis

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba (dif.)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba Matematika

Dailė ir technologijos

Klasės valandėlė

3a kl.      104 kab.

mokytoja

            E. Bražiūnienė

     

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Matematika

Fizinis ugdymas (sp.s.)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Tikyba/ etika

 

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Muzika

Anglų kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas (a.s.)

Lietuvių kalba (dif.)

Šokis

Muzika

Pasaulio pažinimas

Anglų kalba

Fizinis ugdymas (sp.s.)

Klasės valandėlė

Matematika

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Lietuvių kalba (dif.)

3b kl.          202 kab.            

mokytoja

D. Barauskienė

      

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Muzika

Anglų kalba

Tikyba

Matematika

Fizinis ugdymas (sp.s.)

Lietuvių kalba (dif.)

Lietuvių  kalba

Fizinis ugdymas (sp.s)

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

 

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba (dif.)

Lietuvių kalba

Lietuvių  kalba

Muzika

Šokis

Matematika

Pasaulio pažinimas

Matematika

Dailė ir technologijos

Fizinis ugdymas (a.s.)

Klasės valandėlė

4a kl.             205 kab.

mokytoja

G. Verbickienė

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pasaulio pažinimas

Matematika

Muzika

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Muzika

Tikyba/etika

Šokis

 

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas (baseinas)

Fizinis ugdymas (baseinas)

Fizinis ugdymas (baseinas)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Matematika

Dailė ir technologijos

Lietuvių kalba (dif.)

Matematika

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

Klasės valandėlė

Lietuvių kalba (dif.)

4b kl.     204 kab.

mokytoja

R. Baurienė

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lietuvių kalba

Matematika

Anglų kalba

Muzika

Lietuvių kalba

 

Matematika

Lietuvių kalba

Tikyba

Šokis

Muzika

 

Matematika

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas (baseinas)

Fizinis ugdymas (baseinas)

Fizinis ugdymas (baseinas)

Lietuvių  (dif.)

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

Anglų kalba

Lietuvių  (dif.)

Matematika

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

Klasės valandėlė

 

 

 

Tvarkaraštį sudarė

direktoriaus pavaduotoja                                                                                                                                                          Irena Klimašauskienė