Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Metodinė taryba

Metodinė taryba 2023-2024 m.m.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Atstovaujama metodinė grupė

Pareigos taryboje

1.

Dangira Nefienė Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė -

Pirmininkė

2.

Jūratė Girnienė Muzikos vyresnioji mokytoja Menų technologijų ir kūno kultūros

Sekretorė

3.

Daiva Tručinskienė Istorijos mokytoja metodininkė Humanitarinių ir socialinių mokslų Narė

4.

Renata Stražinskienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė Užsienio kalbų

Narė

5. Gražina Verbickienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė Pradinių klasių mokytojų Narė
6. Irma Stasiukaitienė IT mokytoja Tiksliųjų ir gamtos mokslų Narė
7. Skirmantė Banienė Geografijos mokytoja metodininkė 5–10 klasių auklėtojų Narė

Tarybos funkcijos:

 • dalyvauja kuriant mokyklos strateginį planą, metinį veiklos planą;
 • planuoja ir organizuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarus, konferencijas;
 • koordinuoja stažuotės vadovų paskyrimą jaunesniems ar pirmus metus mokykloje dirbantiems specialistams;
 • koordinuoja ilgalaikių planų, klasės auklėtojų planų aptarimą metodinėse grupėse, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Mokykloje;
 • rengia mokytojų darbo vertinimo kriterijus ir metodiką;
 • sistemina, analizuoja surinktą informaciją, nagrinėjančią ugdymo procesą ir teikia siūlymus kitoms savivaldos institucijoms;
 • teikia siūlymus rengiant Mokyklos ugdymo planą;
 • teikia siūlymus svarstant mokytojų pamokų krūvį;
 • teikia siūlymus užsakant vadovėlius, literatūrą, mokymo priemones;
 • rūpinasi gerosios patirties sklaida;
 • koordinuoja Mokyklos metodinių grupių veiklą;
 • atsiskaito už atliktą darbą mokytojų tarybai.
Atnaujinta: 2024-02-19
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į mokyklą
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40