Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraštis

Antano Baranausko pagrindinės mokyklos neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraštis 2022–2023 mokslo metams

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 

pirma

dienis

antra

dienis

trečia

dienis

ketvirta

dienis

penkta

dienis

Eil.

Nr.

Papildomo

ugdymo

užsiėmimo

pavadinimas

Mokytojo

vardas,

pavardė

Klasė

Mokinių

sk.

Darbo

vieta

Laikas
1. Anglų k. būrelis M. Leonavičienė 1a, 1b, 1c   103, 105, 207   8.55-11.50      
2.

Ąžuoliukas

(j. miškininkų būrelis)

D. Barauskienė 1–4   202         13.00-13.45
3.  Robotikos ABC I. Stasiukaitienė 3–4   218 13.00-13.45        
4. Skaitytojų būrelis E. Bražiūnienė 1–4              
5. Sportiniai žaidimai  R. Meliūnienė 1–4   Sporto salė 13.00-13.45        
6. Lėlių teatras E. Šaučiūnienė 1–4   103, Aktų salė   12.15-12.50 12.15-12.50    
7. Dainorėliai J. Girnienė 1–4   208       13.50-14.35  
8. Šokio studija G. Venslauskaitė 1–4   Aktų salė     13.50-4.35    
9. ,,Programuoju Micro:bit“ N. Širvelienė 3–4   317 13.00-13.45        
10.

Programavimo pradmenys

pagal ,,Teachers Lead Tech“ 

programą

D. Guobužienė 2a   203 13.00-13.45        
11.

Programavimo pradmenys

pagal ,,Teachers Lead Tech“

programą

G. Vaičiūnienė 2b   102 13.00-13.45        
12. Dainavimo studija J. Girnienė 5–10   208 13.50-14.35        
13. Sportiniai žaidimai P. Leonavičius 5–10   Sporto salė     13.50-14.35    
14. Dailės studija G. Stakienė 1–4   124   13.55-14.40   13.00-13.45  
15. Meno pasaulyje K. Striukienė 5–8   129 14.40-15.25        
16. Keramikos būrelis K. Striukienė 1–10   129   13.00-13.45      
17.

Fizikos būrelis „Ar moki fiziką“

A. Bukauskienė 7–10   224   13.55-14.40      
18. Dviratininkų būrelis G. Daugėla 5–6 10 317 13.55–14.40     13.00-13.45  
19. Sportiniai žaidimai R. Meliūnienė 5–6   Sporto salė       13.00-13.45  
20. Aš galiu A. Giovinė 1–4   130   13.00–14.30      

 

Pastaba. Mokykla pasilieka teisę keisti užsiėmimų vietą ir laiką, mokinių skaičių, derinant šį tvarkaraštį su organizuojamais kultūriniais, sportiniais renginiais, projektų vykdymu, akcijomis, kita veikla.

Parengė: Gintaras Daugėla 2022–09–01

Atnaujinta: 2022-09-28
  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į mokyklą
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 8.00 - 8.45
  • 2. 8.55 - 9.40
  • 3. 9.50 - 10.35
  • 4. 10.45 - 11.30
  • 5. 12.05 - 12.50
  • 6. 13.00 - 13.45
  • 7. 13.55 - 14.40