Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Erasmus + projektas „Kūrybiškas ir inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys“

 

https://julijadpk.wordpress.com/erasmus-ka1-projektas-kurybiskas-ir-inovatyvus-mokytojas-motyvuotas-mokinys/

Siedami sėkmingesnio Z kartos mokinių ugdymo ir atsižvelgdami į pagrindines XXI-ojo amžiaus mokinio kompetencijas: kūrybiškumą, kritinį mąstymą, komunikaciją ir kooperaciją, Antano Baranausko pagrindinės mokyklos mokytojai išsikėlė tikslą: mokymo(-si) procesą organizuoti remiantis mokinių patyrimu, išnaudojant turimas netradicines erdves, lauko klases, sudarant sąlygas mokiniams mokytis iš savo asmeninės patirties, mažų atradimų, eksperimentų ir žaidimų, aktyviai panaudojant mokymo(-si) procese IKT.

Kad įgyvendintų savo tikslus, Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos mokytojų komanda dalyvavo tarptautiniame Erasmus + projektas „Kūrybiškas ir inovatyvus mokytojas –motyvuotas mokinys“. Projekto metu Antano Baranausko mokyklos pedagogų komanda vyko du kartus semtis darbo patirties užsienyje ir tris kartus stažavosi mokymosi kursuose. Projektas prasidėjo 2018 metų spalio mėnesį , kurių metu dvi mokyklos mokytojos J. Dapkuvienė ir D. Barauskienė dalyvavo mokymosi kursuose „4 K: Kūrybiškumas, Kritinis mąstymas, Komunikacija ir Kooperacija mokyklose“ Italijoje. Kursų metu mokytojos gilino žinias apie kūrybinį procesą, sužinojo kaip jį skatinti bei puoselėti, išbandė efektyvesnius bendravimo įgūdžius ir būdus, palengvinančius turinio perdavimą, taip pat santykių ir bendruomeniškumo kūrimą.
Praėjusių metų lapkričio mėnesį mokyklos pedagogų komanda: J. Dapkuvienė, G. Vaičiūnienė, R. Stražinskienė ir mokyklos direktorė D. Kugienė vyko stebėti ugdymo proceso į Lenkijos Vroclavo J. Korčako pradinę mokyklą Nr.61. Vizito viešnagės metu mokytojos stebėjo pamokas, susipažino su kaimynų švietimo sistema, jų mokykloje taikomu formuojamuoju vertinimu, pasisėmė bei pasidalijo gerąja patirtimi, užmezgė glaudesnius ryšius tolimesniam bendradarbiavimui.
2019 metų gegužės mėnesį mokytojos J. Dapkuvienė, D. Guobužienė, R. Stražinskienė ir mokyklos direktorė D. Kugienė vyko į Ispaniją stebėti ugdomosios veiklos San Bartolome pradinėje mokykloje. Ispanijos mokykloje ypatingas dėmesys yra kreipiamas į ugdymo organizavimą lauke, netradicinių erdvių išnaudojimą ugdymui, vaikų kūrybiškumo skatinimui. Buvo malonu sutikti ir pabendrauti lietuviškai su čia besimokančiomis sesėmis Kornelija ir Lukrecija, kurios yra gimusios Ispanijoje emigrantų iš Lietuvos šeimoje.
Mokymai tęsėsi Islandijoje, kurioje birželio mėnesį mokyklos mokytojos J. Dapkuvienė, D. Barauskienė ir S. Banienė studijavo Islandiškąsias sagas, išmoko konkrečių, struktūruotų ir kūrybiškų mokymo metodų, įgijo patirties vedant lauko užsiėmimus mokiniams, susipažino su Islandijos švietimo sistema, pažino jos gamtą ir tautosaką.
Šį rugsėjį mokytojos J. Dapkuvienė ir D. Barauskienė dalyvavo kursuose „IKT naudojimas bendradarbiavimo projektais pagrįstu mokymu ir mokymusi“ Maltoje, kurių metu įgijo patirties dirbant su skaitmeninėmis audio ir video priemonėmis, Web 2.0 technologijomis klasėje ir už jos ribų, išmoko kurti Blog‘us, Foto istorijas, redaguoti video bei susipažino su Maltos švietimo sistema, kultūra ir tradicijomis.
Projekto metu įgyta darbo praktika mokytojos pasidalino su kolektyvo pedagogais, pedagogai mokymo naujoves integruoja į ugdymo procesą, kuria motyvuojančią mokymo(-si) aplinką bei tarptautinės mokyklos įvaizdį. Projekte dalyvavusių mokytojų įgytas kompetencijas ir patirtį mokykla integruos į strateginį vystymąsi ateityje per mokytojų lyderystę, asmeninį profesinį meistriškumą ir kryptingą ugdymo(-si) proceso vadybą.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą

Projekto koordinatorė J. Dapkuvienė

Atnaujinta: 2024-06-04
  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į mokyklą
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 8.00 - 8.45
  • 2. 8.55 - 9.40
  • 3. 9.50 - 10.35
  • 4. 10.45 - 11.30
  • 5. 12.05 - 12.50
  • 6. 13.00 - 13.45
  • 7. 13.55 - 14.40