Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Ruošiamės savivaldaus personalizuoto ugdymo modelio diegimui

  • Paskelbė : Nerija Širvelienė
  • Paskelbta: 2024-05-30
  • Kategorija: Pranešimai

Anykščių rajono savivaldybė dalyvauja projekte „Tūkstantmečio mokyklos II“. Viena iš numatytų veiklų – savivaldaus personalizuoto ugdymo modelio diegimas Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos ir Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos 5-ose klasėse. Modelio diegimui bus naudojama internetinė platforma „Scoolsy“, skirta individualizuoto mokymo(si) organizavimui, į(si)vertinimo ir vaiko individualios pažangos stebėjimui.

Gegužės mėnesio viduryje prasidėjo mokymai, kaip naudotis „Scoolsy“. Techniniai mokymai vyko mokiniams, mokytojams, administratoriams, dalykinės konsultacijos savivaldaus ir personalizuoto ugdymo diegimo klausimais – lietuvių kalbos, matematikos ir anglų kalbos mokytojams.

Pradėta vykdyti ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Teoriniai mokyklų darbuotojų savivaldaus ir personalizuoto ugdymo kompetencijų stiprinimo mokymai“. Jau įvyko pirmas programos modulis „Diferencijavimo modelių taikymas naudojant „Scoolsy“. Seminaro lektorė – Julija Glinskė, UAB „Forward Education Tools“ l. e. p. direktorė.

Techniniai mokymai ir konsultacijos vyks ir birželio mėnesį.

TŪM įtraukiojo ugdymo koordinatorė Irena Klimašauskienė

 

Kartu su @tūkstantmečiomokyklos Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis

„Tūkstantmečio mokyklų“ programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos