Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Mokytojai

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

   Pareigybė

Kvalifikacinė kategorija

                    Kontaktai

Pradinio ugdymo mokytojai

1.

Rita Vaitiekūnienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

rita.vaitiekuniene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

2.

Rasa Rukšienė Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

rasa.ruksiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 
3. Danguolė Rotautienė Pailgintos dienos grupės auklėtoja Vyresnioji mokytoja danguole.rotautiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

4.

Daiva Barauskienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė daiva.barauskiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

5.

Elvyra Šaučiūnienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja elvyra.sauciuniene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

6.

Raimonda Baurienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja raimonda.bauriene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

7.

Gerda Vaičiūnienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja gerda.vaiciuniene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

8.

Gražina Verbickienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė grazina.verbickiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

9.

Daiva Guobužienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė daiva.guobuziene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 
10. Elena Bražiūnienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė elena.braziuniene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 
11. Ingrida Beleckienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja  
12. Daiva Vilutienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja  

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

13.

Dangira Nefienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja ekspertė dangira.nefiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

14.

Viktorija Valonė Lietuvių kalbos mokytoja  Mokytoja viktorija.valone@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

15.

Birutė Čielienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė birute.cieliene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

Užsienio kalbų mokytojai

16.

Daiva Juodelienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja daiva.juodeliene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

17.

Julija Dapkuvienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė julija.dapkuviene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

18.

Renata Stražinskienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė renata.strazinskiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

19.

Elvyra Samuolienė Prancūzų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė elvyra.samuoliene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 
20. Vilma Tartilienė

Vokiečių kalbos mokytoja

Rusų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

vilma.tartiliene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

21.

Liudmila Buškienė Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja liudmila.buskiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 
22. Monika Leonavičienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja  

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

23.

Nerija Širvelienė Informacinių technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė nerija.sirveliene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

24.

Irma Stasiukaitienė Informacinių technologijų mokytoja Vyresnioji mokytoja irma.stasiukaitiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 
25. Irena Klimašauskienė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė irena.klimasauskiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

26.

Regina Kacevičienė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė regina.kaceviciene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

27.

Auksė Dobravolskė Matematikos mokytoja Mokytoja aukse.dobravolske@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

Gamtos mokslų mokytojai

28.

Roma Bikelienė

Chemijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

roma.bikeliene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

29.

Skirmantė Banienė Geografijos, ekonomikos,
gamtos ir žmogaus mokytoja
Mokytoja metodininkė skirmante.baniene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

30.

Vaida Pranckūnaitė Biologijos mokytoja
Fizikos mkytoja
Gyvenimo įgūdžių mokytoja
Mokytoja vaida.pranckunaite@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

Socialinių mokslų mokytojai

31.

Rimutė Šerepkienė

Istorijos mokytoja
Pilietiškumo pagrindų mokytoja


Mokytoja metodininkė

 

rimute.serepkiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

32.

Daiva Tručinskienė

Istorijos mokytoja
Pilietiškumo pagrindų mokytoja
Etikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

Vyresnioji mokytoja

daiva.trucinskiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

33.

Asta Striogienė Tikybos mokytoja Vyresnioji mokytoja asta.striogiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

Menų, technologijų ir sporto mokytojai

34.

Kristina Striukienė

Dailė mokytoja

Technologijų mokytoja

Mokytoja metodininkė

Mokytoja

kristina.striukiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

35.

Gailutė Stakienė

Dailė mokytoja

Technologijų mokytoja

Mokytoja metodininkė

Mokytoja

gailute.stakiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

36.

Jūratė Girnienė Muzikos mokytoja Vyresnioji mokytoja jurate.girniene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 
  Gitana Balčiūnienė Muzikos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

37.

Ingrida Spundževičienė Muzikos mokytoja Mokytoja metodininkė  

38.

Gintaras Daugėla Technologijų mokytojas Mokytojas metodininkas gintaras.daugela@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

39.

Rūta Meliūnienė Fizinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė ruta.meliuniene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

40.

Alvyra Simanonienė Meno vadovė (režisierė)   alvyra.simanoniene@baranauskas.anyksciai.lm.lt
41. Jūratė Šimkienė Šokio mokytoja Mokytoja  
42. Paulius Leonavičius Fizinio ugdymo mokytojas Mokytojas paulius.leonavicius@baranauskas.anyksciai.lm.lt 


 

 

Atnaujinta: 2024-06-04
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į mokyklą
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
Iki naujų mokslo metų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.