Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Mokytojai

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

   Pareigybė

Kvalifikacinė kategorija

                    Kontaktai

Pradinio ugdymo mokytojai

1.

Rita Vaitiekūnienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

rita.vaitiekuniene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

2.

Rasa Rukšienė Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Vyresnioji mokytoja

rasa.ruksiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 
3. Danguolė Rotautienė Pailgintos dienos grupės auklėtoja Vyresnioji mokytoja danguole.rotautiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

4.

Daiva Barauskienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė daiva.barauskiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

5.

Elvyra Šaučiūnienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja elvyra.sauciuniene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

6.

Raimonda Baurienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja raimonda.bauriene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

7.

Gerda Vaičiūnienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja gerda.vaiciuniene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

8.

Gražina Verbickienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė grazina.verbickiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

9.

Daiva Guobužienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė daiva.guobuziene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 
10. Elena Bražiūnienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė elena.braziuniene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 
11. Ingrida Beleckienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja  

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

12.

Dangira Nefienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja ekspertė dangira.nefiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

13.

Regina Banienė Lietuvių kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja regina.baniene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

14.

Birutė Čielienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė birute.cieliene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

Užsienio kalbų mokytojai

15.

Daiva Juodelienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja daiva.juodeliene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

16.

Julija Dapkuvienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja julija.dapkuviene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

17.

Renata Stražinskienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė renata.strazinskiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

18.

Elvyra Samuolienė Prancūzų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė elvyra.samuoliene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 
19. Vilma Tartilienė

Vokiečių kalbos mokytoja

Rusų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

vilma.tartiliene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

20.

Liudmila Buškienė Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja liudmila.buskiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 
21. Monika Leonavičienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja  

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

22.

Nerija Širvelienė Informacinių technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė nerija.sirveliene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

23.

Irma Stasiukaitienė Informacinių technologijų mokytoja Vyresnioji mokytoja irma.stasiukaitiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 
24. Irena Klimašauskienė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė irena.klimasauskiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

25.

Regina Kacevičienė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė regina.kaceviciene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

26.

Auksė Dobravolskė Matematikos mokytoja Mokytoja aukse.dobravolske@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

Gamtos mokslų mokytojai

27.

Roma Bikelienė

Chemijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

roma.bikeliene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

28.

Birutė Bukauskienė Fizikos mokytoja Mokytoja metodininkė birute.bukauskiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

29.

Skirmantė Banienė Geografijos, ekonomikos,
gamtos ir žmogaus mokytoja
Mokytoja metodininkė skirmante.baniene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

30.

Vaida Pranckūnaitė Biologijos mokytoja Mokytoja vaida.pranckunaite@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

Socialinių mokslų mokytojai

31.

Rimutė Šerepkienė

Istorijos mokytoja
Pilietiškumo pagrindų mokytoja


Mokytoja metodininkė

 

rimute.serepkiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

32.

Daiva Tručinskienė

Istorijos mokytoja
Pilietiškumo pagrindų mokytoja
Etikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

Vyresnioji mokytoja

daiva.trucinskiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

33.

Asta Striogienė Tikybos mokytoja Vyresnioji mokytoja asta.striogiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

Menų, technologijų ir sporto mokytojai

34.

Kristina Striukienė

Dailė mokytoja

Technologijų mokytoja

Mokytoja metodininkė

Mokytoja

kristina.striukiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

35.

Gailutė Stakienė

Dailė mokytoja

Technologijų mokytoja

Mokytoja metodininkė

Mokytoja

gailute.stakiene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

36.

Jūratė Girnienė Muzikos mokytoja Vyresnioji mokytoja jurate.girniene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

37.

Ingrida Spundževičienė Muzikos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

38.

Gintaras Daugėla Technologijų mokytojas Mokytojas metodininkas gintaras.daugela@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

39.

Rūta Meliūnienė Fizinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė ruta.meliuniene@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

40.

Alvyra Simanonienė Meno vadovė (režisierė)   alvyra.simanoniene@baranauskas.anyksciai.lm.lt
41. Goda Zaleckė Šokio mokytoja Mokytoja goda.venslauskaite@baranauskas.anyksciai.lm.lt 
42. Paulius Leonavičius Fizinio ugdymo mokytojas Mokytojas paulius.leonavicius@baranauskas.anyksciai.lm.lt 

Neformaliojo švietimo mokytojai
 
43 Asta Giovine      
44 Aušra Povilonienė      

 

Atnaujinta: 2023-01-28
  • Elektroninis dienynas
  • Priėmimas į mokyklą
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 8.00 - 8.45
  • 2. 8.55 - 9.40
  • 3. 9.50 - 10.35
  • 4. 10.45 - 11.30
  • 5. 12.05 - 12.50
  • 6. 13.00 - 13.45
  • 7. 13.55 - 14.40