Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Logopedas

Logopede mokykloje dirba

Deimantė Orlovienė Logopedė

306 kab.

Darbo laikas

Savaitės diena

Kontaktinės darbo valandos

Nekontaktinės darbo valandos

Pirmadienis

10.45–14.45

10.00–10.45; 15.55–17.40

 (2 val. nuotolinis darbas)

Antradienis

10.45–14.45

10.00–10.45; 14.45–16.30

 (1.30 val. nuotolinis darbas)

Trečiadienis

10.45–14.45

10.00–10.45; 15.55–17.40

(2 val. nuotolinis darbas)

Ketvirtadienis

10.45–13.45

10.00–10.45; 13.45–14.00

(3 val. nuotolinis darbas)

Penktadienis

10.45–13.45

 

Iš viso per sav. val.

18 val.

17 val.

 

Kontaktai Telefonas +370 61674260

El. paštas Rašyti

Logopedės veikla

 • Logopedo pagalba teikiama vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Logopedo darbo tikslas – nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus ir juos šalinti.
 • Mokinių kalbos tyrimas – tai viena pagrindinių logopedo veiklos krypčių.
 • Logopedė išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį. Visapusiškai tiriama vaiko kalba (tartis, žodynas, gramatinė kalbos sandara, rišlioji kalba, rašymo ir skaitymo gebėjimai), nustatoma kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdis.
 • Mokykloje mokinių kalba tikrinama rugsėjo mėnesį, tiriama vaikų kalba, siekiant nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.

Logopedo pagalba teikiama, jei mokinys:

 • sunkiai reiškia mintis žodžiu: netaisyklingai taria kai kuriuos garsus, mikčioja;
 • ilgai rezga sakinį, ieško reikiamų žodžių, ir dėl to pasakojimai tampa nesklandūs, ar net jis pamiršta, ką norėjo pasakyti;
 • patiria sunkumų skaitydamas: sunkiai sujungia raides į skiemenį ir žodžius į sakinį;
 • nesupranta perskaityto teksto ir nesugeba atsakyti į klausimus;
 • patiria sunkumų rašydamas.

Mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų korekcija

Tiesioginis darbas su ugdytiniais vyksta logopedinių pratybų metu. Lankyti pratybas pirmenybė teikiama pradinių klasių mokiniams. Pratybų metu lavinamas artikuliacinis aparatas (liežuvis ir lūpos), smulkioji motorika, turtinimas vaikų žodynas naujais žodžiais, vaikai mokomi taisyklingai tarti garsus, girdėti ir skirti garsus iš klausos, pažinti raides, kalbėti gramatiškai taisyklingais sakiniais, pasakoti, rašyti ir skaityti.

Logopedė dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje

Tvarko logopedo dokumentaciją: pildo pažymas dėl logopedinės pagalbos skyrimo, ruošia mokinių gebėjimų aprašus ir teikia logopedines išvadas Vaiko gerovės komisijai, vežant vaikus į PPT.

Konsultavimas ir pedagoginis švietimas

Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvelius, mokytojus.

Mokyklos logopedė rengia individualias ir grupines konsultacijas dėl kalbos sutrikimų šalinimo, konsultuoja tėvus (globėjus, pedagogus; vykdo tėvų ( globėjų), pedagogų švietimą aktualiais vaikų kalbos ugdymo, kalbos, kalbėjimo sutrikimų šalinimo klausimais.

Kvalifikacijos tobulinimas ir profesinis tobulėjimas

Logopedė susipažįsta su naujomis kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikomis, išbando jų galimybes ir taiko jas savo darbe, turtina logopedinį kabinetą vaizdine metodine medžiaga. Aktyviai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo seminaruose.

Logopedinės pratybos vyksta mokyklos 306 kabinete. Logopedės kontaktai: orimdeido@gmail.com; tel.:861674260

 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į mokyklą
Pamokų laikas
6. 13.00 - 13.45
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40