Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m. III ketv. finansinės ataskaitos
Aiškin.raštas 2022-iii k. 200.13 KB
Fba 2022-iii k 388.41 KB
Vra 22-iii k. 464.05 KB
2022 m. II ketv. finansinės ataskaitos
Aiškin.raštas 2022-ii k. 2022-08-01 17:20:24 198.18 KB
Fba 2022-ii k. 390.87 KB
Vra 2022 -iik. 544.47 KB
2022 m. I ketv. finansinės ataskaitos
Aiškin.raštas 2022-i k. 197.89 KB
Fba 2022-i k. 387.65 KB
Vra 2022 -ik. 541.22 KB
2021 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys
FAR 2021 m. 2022-06-07 15:02:40 369.56 KB
Aiškinamasis raštas prie 2021 m. FAR 2022-06-07 15:04:09 250.15 KB
2021 m. III ketv. finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas 2021- III k. 2021-12-11 12:02:58 202.7 KB
FBA 2021-III k. 2021-12-11 12:02:58 388.02 KB
VRA 2021 III k 2021-12-11 12:02:58 541.45 KB
2021 m. II ketv. finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas 2021- II k. 2021-09-23 12:46:59 201.52 KB
FBA 2021-II k. 2021-09-23 12:47:07 391.47 KB
VRA 2021 II k 2021-09-23 12:47:15 552.65 KB
2021 m. I ketv. finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas 2021-Ik 2021-09-23 12:48:42 201.75 KB
FBA 2021-Ik 2021-09-23 12:48:42 387.43 KB
VRA 2021-Ik. 2021-09-23 12:48:43 462.68 KB
2020 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys
Metinė FAR 2020 m. 2022-06-06 14:35:14 39.24 MB
2020 m. III ketv. finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas 2020-IIIk. 2021-09-23 12:51:19 201.79 KB
FBA 2020-IIIk. 2021-09-23 12:51:20 387.11 KB
VRA 2020-IIIk. 2021-09-23 12:51:21 548.7 KB
2020 m. II ketv. finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas 2020-II k. 2021-09-23 12:52:35 200.62 KB
Finansinės būklės ataskaita 2020 – II k. 2021-09-23 12:52:35 388.71 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020 – II k. 2021-09-23 12:52:36 463.43 KB
2020 m. I ketv. finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas 2021-09-23 12:53:35 200 KB
Finansinės Būklės ataskaita 2021-09-23 12:53:36 388.56 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2021-09-23 12:53:37 541.08 KB
Aiškinamasis raštas 2021-09-24 18:24:19 242.58 KB
Forma Nr.1 2021-09-24 18:24:19 494.62 KB
1.01 Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-I k 2021-09-24 18:24:20 412.63 KB
1.01 UC Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-I k 2021-09-24 18:24:21 406.64 KB
1.02 Pajamos už teikiamas paslaugas 2020-1k 2021-09-24 18:24:22 401.95 KB
2.02.02.01 Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-Ik 2021-09-24 18:24:23 405.51 KB
2.02.02.01 UC Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-Ik 2021-09-24 18:24:24 403.01 KB
2.02.02.03 Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-Ik 2021-09-24 18:24:25 404.51 KB
Mokėtinos sumos 2020-Ik 2021-09-24 18:24:26 334.02 KB
2019 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys
Aiškinamamasis raštas 2021-09-23 13:39:21 264.43 KB
2019 metų FAR 2021-09-23 13:39:28 3.35 MB
2019 m. III ketv. finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas 2019-III k. 2021-09-23 13:40:31 204.94 KB
FBA 2019-III k. 2021-09-23 13:40:31 390.93 KB
VRA 2019-III k. 2021-09-23 13:40:32 463.83 KB
2019 m. II ketv. finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas 2019 II k. 2021-09-23 13:46:15 200.5 KB
FBA 2019-II k. 2021-09-23 13:46:15 390.93 KB
VRA 2019-II k. 2021-09-23 13:46:16 463.83 KB
2019 m. I ketv. finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas 2021-09-23 13:47:08 198.69 KB
FBA 2019 m. I k. 2021-09-23 13:47:09 259.39 KB
VRA 2019 m. I k 2021-09-23 13:47:09 359.01 KB
2018 m. metinės finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas 2021-09-23 13:58:32 259.6 KB
FAR 2018 m. 2021-09-23 13:58:32 390.91 KB
2018 m. III ketv. finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas 2018m. III k. 2021-09-23 13:59:40 209.03 KB
FBA 2018 m. III k. 2021-09-23 13:59:40 387.63 KB
VRA 2018 m. III k. 2021-09-23 13:59:41 464.57 KB
Finansavimo sumos 2021-09-23 13:59:41 211.04 KB
2018 m. II ketv. finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas 2018m. II k. 2021-09-23 14:01:03 208.03 KB
FBA 2018m. II k. 2021-09-23 14:01:03 391.07 KB
VRA 2018m. II k. 2021-09-23 14:01:04 543.34 KB
Finansavimo sumų ataskaita 2018-II k. 2021-09-23 14:01:04 210.93 KB
2018 m. I ketv. finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas 2018m. I k 2021-09-23 14:02:22 207.13 KB
FBA 2018m. I k 2021-09-23 14:02:22 387.41 KB
VRA 2018m. I k 2021-09-23 14:02:23 463.46 KB
Finansavimo sumos 2018m. I k 2021-09-23 14:02:23 210.89 KB
2017 m. metinės finansinės ataskaitos
2017 m. Aiškinamasis raštas 2021-09-23 14:03:31 468.5 KB
2017 m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-23 14:03:46 7.46 MB
2017 m. III ketv. finansinės ataskaitos
Finansinių ataskaitų rinkinys 2017m. III ketv. 2021-09-23 14:04:19 284.71 KB
2017 m. II ketv. finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas 1 2017-II k. 2021-09-23 14:07:32 884.86 KB
Aiškinamasis raštas 2 2017-II k. 2021-09-23 14:07:33 570.64 KB
Finansinės būklės ataskaita 1 2017-II k. 2021-09-23 14:07:34 1.04 MB
Finansinės būklės ataskaita 2 2017-II k. 2021-09-23 14:07:35 499.97 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2017-II k. 2021-09-23 14:07:36 916.73 KB
Finansavimo sumų ataskaita 2017-II k. 2021-09-23 14:07:37 679.85 KB
2017 m. I ketv. finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas1 2021-09-23 14:09:03 868.34 KB
Aiškinamasis raštas2 2021-09-23 14:09:04 524.74 KB
FBA1 2021-09-23 14:09:05 1.04 MB
FBA2 2021-09-23 14:09:06 460.34 KB
VRA 2021-09-23 14:09:07 913.72 KB
Finansavimo sumos 2021-09-23 14:09:09 680.15 KB
2016 m. metinės finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas 2016 m.1 2021-09-23 14:12:24 793.54 KB
Aiškinamasis raštas 2016 m.2 2021-09-23 14:12:26 1.06 MB
Aiškinamasis raštas 2016 m.3 2021-09-23 14:12:27 895.86 KB
Aiškinamasis raštas 2016 m.4 2021-09-23 14:12:28 887.27 KB
Aiškinamasis raštas 2016 m.5 2021-09-23 14:12:30 832.44 KB
FAR 2016 m.1 2021-09-23 14:12:30 499.94 KB
FAR 2016 m.2 2021-09-23 14:12:31 541.37 KB
VRA 2016 m. 2021-09-23 14:12:32 507.67 KB
GTPA 2016 m. 2021-09-23 14:12:33 553.77 KB
PSA 2016 m.1 2021-09-23 14:12:34 672.84 KB
PSA 2016 m.2 2021-09-23 14:12:35 602.92 KB
2016 m. III ketv. finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas 2016 m. III k. 2021-09-23 14:14:21 207.38 KB
FBA 2016 m. III k. 2021-09-23 14:14:21 264.68 KB
VRA 2016 m. III k. 2021-09-23 14:14:22 369.1 KB
2016 m. II ketv. finansinės ataskaitos
Aiškinamasis raštas 2016 II ketv. 2021-09-23 14:16:03 207.38 KB
FBA 2016 II ketv. 2021-09-23 14:16:04 387.22 KB
VRA 2016 II ketv. 2021-09-23 14:16:04 615.31 KB