Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Darbo užmokestis

                  Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos darbuotojų vidutinis darbo  užmokestis  neatskaičius mokesčių

 

Pareigybės pavadinimas

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

 2022  m.

 

 

2022 m. IV ketvirtis

 

Etatų skaičius

 

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

 

Darbo užmokestis

Direktorius

1

*

1

1

*

Direktoriaus pavaduotojas

2

1916

1,5

2

1916

Mokytojas

39

1320

31,51

41

1321

Logopedas

1

*

1

1

*

Socialinis pedagogas

1

*

1

1

*

Specialusis pedagogas

2

1642

2

2

1642

Bibliotekininkas

1

*

1

1

*

Režisierius

1

*

0,5

1

*

Psichologas

1

*

1

1

*

Ūkvedys

1

*

1

1

*

Mikroautobuso vairuotojas

3

950

3

3

950

Valytojas

8

730

8

8

730

Statinių priežiūros

darbininkas

2

594

1,5

2

594

Aplinkos tvarkytojas

2

730

2

2

730

Raštvedys

1

*

1

1

*

Sekretorius

1

*

1

1

*

Vyr. buhalteris

1

*

1

1

*

Buhalteris

1

*

1

1

*

Kompiuterių sistemų specialistas

1

*

1

1

*

Elektrikas

1

*

0,5

1

*

Pailgintos mokymosi  dienos grupės auklėtojas

2

731

1,25

2

731

Mokyklos budėtojas

1

*

1

1

*

Rūbininkas

1

*

1

1

*

Mokytojo padėjėjas

7

531

4

7

522

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo III skyriaus 22.3 papunkčiu, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)  darbo užmokestis neskelbiamas.

 

Informaciją pateikė buhalterė A. Žemaitienė

     

Atnaujinta: 2023-01-28