Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Informuok apie korupciją

Vykdydami korupcijos prevenciją, prašome pranešti apie neteisėtus galimai korupcinio pobūdžio Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje darbuotojų veiksmus.

Siekdami kaip įmanoma išsamiau įvertinti informaciją apie galimus korupcinio pobūdžio atvejus, prašome kuo detaliau aprašyti galimą pažeidimą, nurodant jo padarymo vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją, jo pareigas, darbo vietą, pažeidimo pobūdį.  Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija. 

Informuojame, kad pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tik pranešimų tyrimų tikslais, užtikrinant jų konfidencialumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

Pranešti galite:

 1.   Tiesiogiai atvykus į mokyklą ir pateikiant rašytinį pranešimą atsakingam už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą asmeniui, adresu S. Nėries g. 5, Anykščiai (pranešimo apie pažeidimą forma).
 2.   Atsiuntus pranešimą paštu, adresu Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla, S. Nėries g. 5, Anykščiai, su užrašu „Asmeniui atsakingam už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą asmeniui, adresu S. Nėries 5, Anykščiai. (pranešimo apie pažeidimą forma).
 3. Paspaudžiant nuorodą https://forms.gle/oFCpmWgGaYTXCuB18
 4. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai:
 • visą parą veikiančia „Pranešk STT“ linija (0 5) 266 3333
 • elektroniniu paštu pranesk@stt.lt
 • mobiliąja programėle „Pranešk STT“
 • paliekant pranešimą STT interneto svetainėje www.stt.lt

Kiekvienas asmuo turi teisę informaciją pateikti anonimiškai, t. y. nenurodydamas savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų. Tačiau jei pateikdami informaciją nurodysite savo kontaktinius duomenis ir tai, kad norite būti informuotas, turėsime galimybę su Jumis susisiekti ir prireikus patikslinti įvykio aplinkybes bei informuoti apie Jūsų pateiktos informacijos nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Informuojame, kad asmenims, pateikusiems vertingos informacijos apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, atlyginama Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 2-38 „Dėl atlyginimo asmenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas“ nustatyta TVARKA. (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/d6c462e0a0ef11e49dedcf791a151bf8?faces-redirect=true )

Pranešimo apie pažeidimą forma

 

Atnaujinta: 2024-06-04
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į mokyklą
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
Iki naujų mokslo metų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.