Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Informacija ikimokyklinukų/priešmokyklinukų tėvams

  • Paskelbė : Nerija Širvelienė
  • Paskelbta: 2023-07-18
  • Kategorija: Pranešimai

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. 1-TS-285 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. birželio 29 d. Nr. 1-TS-198

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 15 straipsnio 2 dalies 29 punktu, 16 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ 1 punktą, siekiant švietimo įstaigose suvienodinti maitinamų (mokamai ir nemokamai) vaikų pusryčių kainą, Anykščių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

1. Pakeisti Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Anykščių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-285 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Anykščių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.2. papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.2. atlyginimas už vaikų maitinimą (maisto produktams skiriamų lėšų dydis, įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) už kiekvieną vaiko lankytą dieną:

 

Pusryčiai (Eur)

Pietūs (Eur)

Vakarienė (Eur)

Iš viso (Eur)

Vaikams iki 3 m.

  0,66

 1,50

0,70

2,86

Vaikams nuo 3 m.

 0,80*

1.80*

0,83

3,43

*išskyrus vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kuriems skirtas nemokamas maitinimas.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.

            Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt .

 

Meras                                                                                                                                   Kęstutis Tubis

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos