Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Vilties gėlė

  • Paskelbė : Nerija Širvelienė
  • Paskelbta: 2022-06-14
  • Kategorija: Renginiai

    Birželio 14-ąją sukanka 81 metai nuo pirmųjų masinių trėmimų į Sibirą pradžios. 1941 m. birželio 14 d. 3 val. nakties enkavedistai pradėjo masinius lietuvių areštus. Lietuviai šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą. Per savaitę iš Lietuvos išvežta 30 tūkst. Lietuvos piliečių. Iki šiol tiksliai nenustatyta tikslaus ištremtųjų ir žuvusiųjų pakeliui į tremtį skaičiaus. Žmonės buvo tremiami krovininių traukinių vagonuose. Iš viso 1941–1952 m. iš Lietuvos buvo ištremta apie 132 000 žmonių, apie 28 000 iš jų  žuvo.

   Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos bendruomenė dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Vilties gėlė“, skirtoje Gedulo ir vilties dienai paminėti. Minėjimo simbolis – vilties gėlė. Daugelis ištremtų žmonių papuolė į atšiaurias gyvenimo sąlygas, kuriose nebuvo žydinčių pievų kaip Lietuvoje. Todėl daugelio tremtinių ir politinių kalinių atsiminimuose gausu šiltų atsiminimų apie žalią spalvą, tėviškės laukų kvapus, mėlyną dangų – dalykus, kurių itin ilgėjosi būdami toli nuo Tėvynės.

  Mokyklos mokiniai gamino stilizuotas lauko gėles – ramunes ir rugiagėles. Jas renginio, vykusio  Anykščių geležinkelio stotyje, metu įteikė tremtiniams. Pamokose mokiniai pasikartojo žinias apie skaudžius Lietuvos istorijos įvykius, skaitė tekstus apie tremtį, kalbėjo apie vykstantį Ukrainoje karą, kurio metu ukrainiečiai kenčia nuo rusų okupantų, bandančių sunaikinti suverenią Ukrainos valstybę.

Nepamirškime savo tautos istorijos, branginkime laisvę, kuri yra labia trapi.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos