Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Dėl ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo ir informacijos pateikimo

  • Paskelbė : Nerija Širvelienė
  • Paskelbta: 2023-02-05
  • Kategorija: Kurklių skyrius

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (toliau – Švietimo įstatymas) 7 ir 8
straipsniais, atkreipiame dėmesį į planuojamas naujoves dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų ugdymo nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.:
1. Ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą yra visuotinis nuo 4 metų amžiaus, t.y., vaikams, gimusiems 2019 m., kuriems sukanka 4 metai, turėtų būti užtikrinta vieta ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (Švietimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalis).
2. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikams gimusiems 2017 m. ir gimusiems iki 2018 m. balandžio 30 dienos (kai jam sueina 5 metai) (Švietimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalis).
3. Vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti ir, kai jam sukanka 5 metai nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d. Šiuo atveju, tėvai iki rugpjūčio 14 d. turi kreiptis į Anykščių švietimo pagalbos tarnybą (toliau – ŠPT) (adresu Muziejaus g. 20, Anykščiai) ir pateikti ŠPT prašymą dėl vaiko įvertinimo. Įvertinimas atliekamas ŠPT nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Gavę Tarnybos
išvadą-rekomendaciją, sprendimą dėl ugdymosi pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo
programą priima tėvai (Švietimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalis).
4. Jeigu vaikas nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. buvo pradėtas ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą nuo 5 metų, Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus. Jeigu tėvai nesutinka su priešmokyklinio ugdymo pedagogo Rekomendacijoje pateikta išvada dėl tolimesnio vaiko ugdymo galimybių, tėvai turi raštu pateikti laisvos formos prašymą
Mokyklai dėl Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių bei pažangos įvertinimo. Mokykla organizuoja
Vaiko gerovės komisijos posėdį ir priima sprendimą. Jeigu tėvai nesutinka ir su Vaiko gerovės komisijos sprendimu, tuomet jie iki rugpjūčio 14 d. turi kreiptis į ŠPT (jai pateikti prašymą, rekomendaciją bei Vaiko gerovės komisijos protokolo išrašą). Gavę ŠPT Išvadą-rekomendaciją,
sprendimą dėl ugdymosi pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą priima tėvai (Vaiko
ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Švietimo, mokslo ir
sporto ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-2306).


Mokyklos administracija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos