Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2021–2022 m. m. pamokų tvarkaraštis 1–4 klasėms

Antano Baranausko pagrindinės mokyklos 1–4 klasių pamokų tvarkaraštis 2021–2022 m. m.

 

 

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

1a kl.            203 kab.

mokytoja

D. Guobužienė

 

1.

2.

3.

4.

5.
 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

 

 

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Matematika

Muzika

Lietuvių kalba (dif.)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Tikyba

Matematika

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Muzika

Šokis

Dailė ir technologijos

Lietuvių kalba (dif.)

 

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

Dailė ir technologijos

Klasės valandėlė

1b kl.            102 kab.

mokytoja

G. Vaičiūnienė

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Muzika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Matematika

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Klasės valandėlė

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

 

Pasaulio pažinimas

Šokis

-----------------

Tikyba/etika

Lietuvių kalba (dif.)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Muzika

Matematika

Lietuvių kalba (dif.)

2a kl.         104 kab.

mokytoja

            E. Bražiūnienė

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Matematika

Anglų kalba

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Matematika

Fizinis ugdymas

Muzika

Šokis

Lietuvių kalba (dif.)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

 

Matematika

Tikyba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Klasės valandėlė

Matematika

Muzika

Dailė ir technologijos

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba (dif.)

2b kl.        202 kab.             

mokytoja

D. Barauskienė

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

Pasaulio pažinimas

Matematika

Muzika

Anglų kalba

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Šokis

Matematika

Lietuvių kalba (dif.)

Fizinis ugdymas

Matematika

Muzika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba (dif.)

 

Tikyba

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

 

Pasaulio pažinimas

Matematika

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Klasės valandėlė

3a kl.            205 kab.

mokytoja

G. Verbickienė

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Fizinis ugdymas

Muzika

Matematika

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

 

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba (dif.)

Matematika

Tikyba/Etika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Šokis

Lietuvių kalba (dif.)

Pasaulio pažinimas

Anglų kalba

Anglų kalba

Muzika

Klasės valandėlė

3b kl.            204 kab.

mokytoja

R. Baurienė

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

Matematika

Dailė ir technologijos

Lietuvių kalba (dif.)

 

Fizinis ugdymas

Lietuvių  kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba (dif.)

 

Matematika

Anglų kalba

Anglų kalba

Muzika

Dailė ir technologijos

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių  kalba

Tikyba

Muzika

Šokis

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Klasės valandėlė

4a kl.            105 kab.

mokytoja

R. Vaitiekūnienė

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Muzika

Lietuvių kalba (dif.)

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Šokis

Anglų kalba

Matematika

Klasės valandėlė

 

Tikyba

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba (dif.)

 

 

Fizinis ugdymas

Matematika

Pasaulio pažinimas

Anglų kalba

Muzika

Fizinis ugdymas

Matematika

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Fizinis ugdymas

 

4b kl.            103 kab.

mokytoja

E. Šaučiūnienė

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba Matematika

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

Fizinis ugdymas

Matematika

Šokis

Muzika

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Klasės valandėlė

 

Fizinis ugdymas

Matematika

Anglų kalba

Anglų kalba

Tikyba

 

Fizinis ugdymas

Matematika

Muzika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba (dif.)

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Dailė ir technologijos

Lietuvių  (dif.)