Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2021 m. Atnaujinta Dydis
Finansinės 2021 m. III ketv. ataskaitos
Aiškinamasis raštas 2021- III k. 2021-12-11 12:02:58 202.7 KB
FBA 2021-III k. 2021-12-11 12:02:58 388.02 KB
VRA 2021 III k 2021-12-11 12:02:58 541.45 KB
Finansinės 2021 m. II ketv. ataskaitos
Aiškinamasis raštas 2021- II k. 2021-09-23 12:46:59 201.52 KB
FBA 2021-II k. 2021-09-23 12:47:07 391.47 KB
VRA 2021 II k 2021-09-23 12:47:15 552.65 KB
Finansinės 2021 m. I ketv. ataskaitos
Aiškinamasis raštas 2021-Ik 2021-09-23 12:48:42 201.75 KB
FBA 2021-Ik 2021-09-23 12:48:42 387.43 KB
VRA 2021-Ik. 2021-09-23 12:48:43 462.68 KB

2020 m. Atnaujinta Dydis
Metinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m.
Metinė FAR 2020 m. 39.24 MB
Finansinės 2020 m. III ketv. ataskaitos
Aiškinamasis raštas 2020-IIIk. 2021-09-23 12:51:19 201.79 KB
FBA 2020-IIIk. 2021-09-23 12:51:20 387.11 KB
VRA 2020-IIIk. 2021-09-23 12:51:21 548.7 KB
Finansinės 2020 m. II ketv. ataskaitos
Aiškinamasis raštas 2020-II k. 2021-09-23 12:52:35 200.62 KB
Finansinės būklės ataskaita 2020 – II k. 2021-09-23 12:52:35 388.71 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2020 – II k. 2021-09-23 12:52:36 463.43 KB
Finansinės 2020 m. I ketv. ataskaitos
Aiškinamasis raštas 2021-09-23 12:53:35 200 KB
Finansinės Būklės ataskaita 2021-09-23 12:53:36 388.56 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2021-09-23 12:53:37 541.08 KB
Aiškinamasis raštas 2021-09-24 18:24:19 242.58 KB
Forma Nr.1 2021-09-24 18:24:19 494.62 KB
1.01 Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-I k 2021-09-24 18:24:20 412.63 KB
1.01 UC Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-I k 2021-09-24 18:24:21 406.64 KB
1.02 Pajamos už teikiamas paslaugas 2020-1k 2021-09-24 18:24:22 401.95 KB
2.02.02.01 Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-Ik 2021-09-24 18:24:23 405.51 KB
2.02.02.01 UC Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-Ik 2021-09-24 18:24:24 403.01 KB
2.02.02.03 Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-Ik 2021-09-24 18:24:25 404.51 KB
Mokėtinos sumos 2020-Ik 2021-09-24 18:24:26 334.02 KB

2019 m. Atnaujinta Dydis
Metinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m.
Aiškinamamasis raštas 2021-09-23 13:39:21 264.43 KB
2019 metų FAR 2021-09-23 13:39:28 3.35 MB
Finansinės 2019 m. III ketv. ataskaitos
Aiškinamasis raštas 2019-III k. 2021-09-23 13:40:31 204.94 KB
FBA 2019-III k. 2021-09-23 13:40:31 390.93 KB
VRA 2019-III k. 2021-09-23 13:40:32 463.83 KB
Finansinės 2019 m. II ketv. ataskaitos
Aiškinamasis raštas 2019 II k. 2021-09-23 13:46:15 200.5 KB
FBA 2019-II k. 2021-09-23 13:46:15 390.93 KB
VRA 2019-II k. 2021-09-23 13:46:16 463.83 KB
Finansinės 2019 m. I ketv. ataskaitos
Aiškinamasis raštas 2021-09-23 13:47:08 198.69 KB
FBA 2019 m. I k. 2021-09-23 13:47:09 259.39 KB
VRA 2019 m. I k 2021-09-23 13:47:09 359.01 KB

Finansinės metinės 2018 m. ataskaitos Atnaujinta Dydis
Aiškinamasis raštas 2021-09-23 13:58:32 259.6 KB
FAR 2018 m. 2021-09-23 13:58:32 390.91 KB